Jeho příznivci hlasitě vyjadřovali své emoce a nespokojenost, a tak se nejen tleskalo, ale také hlučelo a pískalo. Nakonec jim však nezbylo než demonstrativně opustit sál, když jejich preferovaný zástupce prohrál boj o starostenské křeslo.

Jednání nového jednadvacetičlenného zastupitelstva běželo v napjaté atmosféře hladce. Po složení zastupitelského slibu byl jednohlasně odsouhlasen program a mohlo se přistoupit k dalšímu hlasování. Zastupitelé schválili, že rada města zůstane sedmičlenná.

Kolize nastala až při návrzích na počet místostarostů. Zatímco František Jiraský navrhl dva, z nichž jeden by byl neuvolněný, Miloslav Coufal si vysloužil potlesk, když žádal zachování jednoho místostarosty. „Je to výsledek složitých povolebních vyjednávání. V zájmu komunikace mezi subjekty koalice se nám zdá nezbytné, aby byli dva místostarostové," vysvětloval svůj návrh František Jiraský. Přítomné se snažil uklidnit argumentem, že neuvolněný místostarosta nemusí být honorován. O jeho odměně rozhodují zastupitelé. „Jeho odměna bude úměrná jeho zapojení do dění města, nemusí to znamenat nárůst výdajů města," dodal.

Další hlasování už se odvíjelo v duchu dohody, kterou uzavřelo ještě před zastupitelstvem dvanáct zastupitelů nové koalice. Jaroslav Bendl navrhl na post starosty Františka Jiraského (Nestraníci), Ivana Zemková Miloslava Souška (SPO). Ve vypjatých momentech před veřejnou volbou starosty se do nové koalice pustila veřejnost. „Proč se dělají volby, když se nerespektují!" „Šli jsme volit lidi, ne strany!" Ozývalo se z publika. „Výsledky voleb podle počtu hlasů jsou nějaké, ale podle jakýchsi koalic jsou úplně jiné. Když se podíváme za hranice, mají jiné volby, podle počtu hlasů, u nás je to stále jakési jiné, koaliční. Hlasy, které jsme dali panu Souškovi, jsme vlastně zahodili," nahrál Jan Mračno zastupiteli za SPO Lubomíru Kellnerovi: „Prvních patnáct mandátů by podle výsledků voleb měla SPO, bez komentáře."

Jiraský vs. Soušek

Z publika také vzešel návrh, aby každý z kandidátů argumentoval, proč zrovna on by měl být starostou. „Nechci dál spolupracovat s Mílou Souškem, mám k tomu řadu důvodů. Spolupráce není možná. Místostarostu nepotřebuje, protože si nejlépe rozhoduje o všem sám. Vzhledem k výsledku není moc jiných variant, toto je logické vyústění výsledků voleb," uvedl František Jiraský. „Před čtyřmi lety jsem slíbili nějaký program, a ten jsme v podstatě téměř splnili. Stále tady ale chybí řada věcí na dodělání. Nicméně starostové přicházejí a odcházejí, Vysoké Mýto zůstává," nechal volbě volný průchod Miloslav Soušek. Vzápětí se právě on stal tím odcházejícím starostou… Pro Miloslava Souška hlasovali zastupitelé následovně (v pořadí pro – proti – zdržel/a se): 7-11-3, pro Františka Jiraského 12-7-2. Rozhořčené „Souškovce" odcházející ze sálu provázel nový starosta slovy, že možná časem změní názor…

Uvolněným místostarostou byl zvolen Roman Baťa (Patrioti pro Vysoké Mýto), neuvolněnou místostarostkou Helena Kejzlarová (KDU-ČSL). V sedmičlenné radě města trojici doplní Jiří Kovařík (Volba pro město), Blanka Kysilková (Nestraníci), Helena Mandíková (ANO 2011) a Jiřina Šafrová (TOP 09).

Zeptali jsme se …Jiřího Junka

O čem pro vás bylo rozhodování mezi pány Jiraským a Souškem? O hledání „menšího zla"?
Rozhodování pro mě bylo jednoznačné. Čtyři roky jsem byl v opozici, po celou dobu jsem některé věci kritizoval a nelíbily se mi, stejně tak vystupování a jednání pana starosty. Myslím si, že i lidé, kteří mě volili, toto rozhodnutí ode mě očekávali.
Pan Jiraský jako starosta je pro mě přijatelnější a hlavně je pro mě zárukou, že se situace v Mýtě uklidní a zase se bude pracovat normálně.Tato varianta pro mě také znamená, že je KDU-ČSL v radě.
Před čtyřmi lety jste se ale na adresu Františka Jiraského vyjadřoval velmi ostře, když místo tehdejšího vedení podpořil duhovou koalici Miloslava Souška. Neměl jste s tím teď osobní problém?
Osobní problém jsem měl, to přiznám na rovinu, ale bohužel, to je ta politika, se kterou se setkávám i v Praze. Politika je o kompromisech. Jestliže máte na stole jen dvě varianty, vybíráte tu, která je pro vás přijatelnější. A pro mě byla přijatelnější varianta s panem Jiraským.

…Martina Krejzy

Proč ODS nakonec novou koalici nepodpořila?
Ve volbách jsme skončili třetí. Od začátku jsme říkali, že podpoříme tuto koalici, pokud Jiraský bude starosta, já místostarosta a každá ze zúčastněných stran bude mít svého radního. Dlouho to takhle bylo, nakonec se přihlásil pan Baťa, že by dělal místostarostu, tomuto řešení dali Nestraníci přednost. Pan Baťa opakovaně prohlašoval, že místostarostu dělat nechce, nakonec to změnil s tím, že to dělat bude, ale jenom abych to nedělal já, je to truc proti mně. To mi připadá jako slabá kvalifikace na jakoukoli funkci ve městě.

Volby a povolební situace v datech

• 11. října 2014 – Komunální volby ve Vysokém Mýtě vyhrála SPO dosavadního starosty Miloslava Souška, který získal 1620 hlasů. SPO získala 5 mandátů, Nestraníci 3, KDU-ČSL, ODS, Patrioti, Volba pro město, ANO 2011 po 2 mandátech a po jednom TOP 09, Nezávislí a ČSSD. Dva bloky stran a uskupení se začaly „přetahovat" o nerozhodnuté zastupitele z uskupení Patrioti a Volba pro město.
• 24. října 2014  – Čtrnáct z jednadvaceti nových zastupitelů města se písemně zavázalo, že spolu budou jednat o vytvoření koalice. Prohlášení podepsali zástupci Nestraníků, ODS, KDU-ČSL, Patrioti pro Vysoké Mýto, ANO 2011 a Volba pro město.
• listopad 2014 – Krajský soud se zabýval třemi návrhy na neplatnost voleb, týkaly se toho, že jeden ze členů volební komise měl mít ve volební místnosti na sobě tričko s vyobrazením Karla Schwarzenberga. Soud konstatoval, že i když volební zákon porušen byl, jednání nemohlo ovlivnit výsledek voleb, a návrhy zamítl.
• 10. listopadu 2014 – Na městském úřadu zasahoval útvar Policie ČR pro odhalování korupce a finanční kriminality. Policisty zajímaly dokumenty týkající se dotačních titulů v předminulém volebním období 2006 – 2010.
• 20. listopadu 2014 – Ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva se dvanáct z jednadvaceti zastupitelů písemně zavázalo ke spolupráci na řízení a správě města Vysokého Mýta a k prosazování společného programu ve volebním období 2014 – 2018.
• 24. listopadu 2014 – Ve společenském sále M-klubu se konalo ustavující zastupitelstvo. Novým starostou Vysokého Mýta byl zvolen František Jiraský.

Jak Miloslav Soušek provokoval (nejen) své kolegy zastupitele

Vysoké Mýto – Krátce po komunálních volbách bylo jasné, že se pod Miloslavem Souškem houpe židle. Co tomu ale předcházelo? Čím si proti sobě postavil dosavadní spolupracovníky z řad zastupitelů?

Krym

Letos na jaře pobouřila zastupitele i veřejnost účast  Miloslava Souška jako pozorovatele při referendu o odtržení Krymu od Ukrajiny. „Jestliže se Miloslav Soušek ve vysílání ruské televize vyjádří, že vše bylo charašo, my říkáme, že to rozhodně charašo nebylo!" kritizovala ho skupina zastupitelů, kteří navíc tvrdili, že na Krymu pobýval za ruské peníze. „Zvažuji, že na ně podám trestní oznámení, protože to už je za hranou," hrozil tehdejší starosta. Zarytě opakoval, že tam byl na pozvání bývalého polského europoslance a za peníze nevládní organizace z Bruselu. „Napětí, válečný konflikt, bojůvky a roztržky, nic takového jsme neviděli. Mám to na fotografiích," tvrdil.

Dráha pro Iveco

Do křížku se zastupiteli a svým místostarostou Františkem Jiraským se Miloslav Soušek dostal kvůli možnosti zřízení zkušební dráhy pro autobusy Iveco na vysokomýtském letišti. Zastupitelé se proti této možnosti vyslovili v létě. Miloslav Soušek naopak bojoval za její realizaci. Proti byla nejen většina zastupitelů, ale i aeroklub, který má pozemky na dlouhé roky vypůjčené. Jak vyjít vstříc významnému zaměstnavateli bude muset vyřešit nové vedení města.

Trestní oznámení

„Zvažuji podání trestního oznámení," tuto větu bylo možné z úst Miloslava Souška slyšet poměrně často. Jedno z nich – pro pomluvu – podal kvůli předvolebním letákům a billboardu. Sám Miloslav Soušek dává do souvislosti toto trestní oznámení s nedávným zásahem policie na vysokomýtském úřadu. „Souvisí to s předvolební situací. Ve městě se objevily letáky a billboard, na kterém jsem byl pomlouván. Byla to naprosto zavádějící informace, cílem bylo mě dehonestovat. Šel jsem na policii a podal trestní oznámení pro pomluvu." Protože billboard poukazoval na dotační tituly, mohl se podle Miloslava Souška rozvinout zájem policie o tuto problematiku, výběrová řízení atd.

Vedení města
Starosta: František Jiraský
Místostarosta: Roman Baťa
Místostarostka (neuvolněná): Helena Kejzlarová
Další členové rady města: Jiří Kovařík, Blanka Kysilková, Helena Mandíková, Jiřina Šafrová

Zvolení zastupitelé Vysokého Mýta
Helena Kejzlarová, Jiří Junek, Roman Baťa, Jiří Fišer, Miloslav Soušek, Jan Klíma, Vladimír Běloušek, Zdeněk Klát, Lubomír Kellner, Martin Krejza, Stanislava Burešová, František Jiraský, Blanka Kysilková, Jaroslav Bendl, Jiřina Šafrová, Helena Mandíková, Jan Lipavský, Ivana Zemková, Jiří Kovařík, Pavel Vacek, Miloslav Coufal.