Základna roste

„Jsem moc rád, že se členská základna našeho svazku opět rozrůstá. Od února naše řady posílí obec Čenkovice, která leží v nejsevernější části Lanš
krounska a se svými 181 obyvateli se stane naší nejmenší členskou obcí. Osobně jsem přesvědčen, že právě pro tyto malé obce je meziobecní spolupráce velmi důležitá a přínosná, a proto věřím, že se u nás Čenkovicím bude líbit," uvedl předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

„Naše obec je již léta členem sdružení obcí Orlicko. I přesto jsme se se zastupiteli jednohlasně rozhodli vstoupit do dalšího svazku. Věříme totiž, že tento krok pro nás bude v mnoha směrech obohacující a inspirující. Doufáme, že vstupem do tohoto svazku získáme větší rozhled v mnoha oblastech a rovněž se těšíme, že se sblížíme s představiteli okolních obcí, se kterými budeme moci konzultovat nejen společné problémy, ale i problémy jednotlivých obcí. Budeme rádi, pokud se naše představy alespoň částečně naplní a i náš vstup do svazku bude pro ostatní členské obce přínosem," dodala starostka obce Čenkovice Milena Vališová.

Ke konci loňského roku vstoupila do svazku obec Ostrov. „Naše obec neměla zkušenosti s meziobecní spoluprací, protože v minulosti nebyla členem žádného svazku. O to víc mě potěšilo, že jsme se v zastupitelstvu shodli a schválili vstup do tohoto svazku, o jehož dobrém fungování vypovídají jak výsledky, tak i spokojenost členských obcí, a doufám, že si vzájemně budeme přínosem. Od meziobecní spolupráce si slibujeme nejen zefektivnění a finanční úsporu při řešení problémů v různých oblastech fungování obce, ale neméně důležitá je pro nás také možnost výměny informací a zkušeností, s vedením obce souvisejících, které jsou k nezaplacení," okomentovala přistoupení své obce do svazku starostka Ostrova Marta Schipplová.

Aktuálně svazek pro své členské obce realizuje projekt telekomunikačních služeb, připravuje výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, pracuje na projektu centrálního sběrného dvora a sběrných míst a kromě administrace mnoha dalších povinností členských obcí se především chystá na realizaci projektu Centra společných služeb. Jedná se o projekt Svazu měst a obcí ČR, díky němuž bude možné poskytovat členským obcím svazku mnohem větší rozsah služeb, a to především v oblasti dotačního managementu či veřejných zakázek.

Významný projekt

„Byl bych skutečně rád, kdyby se nám podařilo projekt Centra společných služeb úspěšně rozběhnout tak, aby bylo možné poskytovat tyto služby členským obcím a dalším subjektům i po skončení podpory ze strany SMO ČR. Jsem přesvědčen, že realizace tohoto projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj našeho mikroregionu, o který nám jde především," uzavřel předseda svazku Petr Helekal.

(tz)