Zdeněk Řehák

Původně ve vedení městské společnosti Eko Bi. Starostou České Třebové zvolen za hnutí 3PK. Na pozici starosty vystřídal Magdalénu Peterkovou

Zásadní krok to byl, ale v čem byl špatný, že jste ho hned zrušili?

Nařízení rezidentům ukládalo povinnost za své vozy stojící v lokalitě Trávník platit, zároveň však nikomu nedávalo jistotu, že na sídlišti po této úhradě skutečně zaparkuje.

A jaké řešení navrhujete vy?

Otázku parkování musíme nejen na zmiňovaném sídlišti, ale i v celém městě řešit koncepčně. Například zavádění rezidenčních zón by mělo kráčet ruku v ruce s úpravou dispozic pro stání v dotčené lokalitě, vyznačením parkovacích míst a zřízením odstavných parkovišť. Ještě do konce roku představíme nové parkovací nařízení, které sice nebude obsahovat rezidenční parkování na sídlišti Trávník, ale bude řešit rozšíření zón do vnitrobloků v ulicích Felixova a Na Strouze.

Co dalšího jste jako starosta v prvních dnech řešil?

Bylo nutné personálně vyřešit můj odchod z Eko Bi, dále jsme okamžitě začali pracovat na rozpočtu pro rok 2023. Bylo třeba řešit i výběrové řízení na vedoucího oddělení rozvoje a investic města, koordinaci postupu dodávání podkladů k dotačnímu titulu na projekt nové knihovny a další.

Jaký bude nový rozpočet města?

Poprvé po mnoha letech chceme pro Českou Třebovou řádný rozpočet již od prvního dne roku tak, aby město nemuselo hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Postupně také pracujeme na zvýšení efektivity práce úředníků a jejich proklientském přístupu.

V předvolebním rozhovoru jste říkal, že největším problémem je nedostatečná komunikace vedení města směrem k občanům a také stav místních silnic nebo chodníků. Plánujete zlepšit i tyto dva body?

To považuji za samozřejmost. Ostatně také proto se náš volební program stal základem pro programové prohlášení nové koalice.

Vystřídal jste starostku Magdalénu Peterkovou. Dostal jste od ní nějaké rady?

S paní starostkou jsem po nástupu do funkce absolvoval sezení nad záležitostmi předání úřadu, jsme domluveni i na dalším postupu, pokud narazím na problém, který bude vyžadovat její přítomnost. Chtěl bych jí poděkovat za věcný a odpovědný přístup. To samé platí i pro její bývalé místostarosty, kteří si rovněž vyhradili čas na předání gescí.