„Názory byly různorodé. Opakovalo se však, že v parku lidé chtějí mít herní prvky, pískoviště nebo osvětlení. Přejí si také odstranění stávajících staveb nebo zbudování obvodové zpevněné cesty, jakýsi velký okruh okolo, který by park vymezoval," shrnul prvotní náměty vedoucí odboru investic Jaromír Andrle.
Příležitost vyjádřit svou představu o parku Za Pivovarem však mají až do konce července všichni občané prostřednictvím ankety. Dotazník, který o uspořádání parku napoví více, obdrží všechny domácnosti a bude jej možné vyplnit i elektronicky.

Během středečního setkání se postupně diskutovalo sedm stěžejních témat, která měla nastínit charakter nového parku. Hovořilo se o zajištění bezpečného vstupu a ohraničení. Podle zúčastněných by mělo být uspořádání parku přizpůsobeno nejen dětem nebo majitelům psů, ale i obyvatelům budoucí zástavby, která má v jeho blízkosti vzniknout.

Klidová zóna

Sportovní nadšenci si v parku na své však nepřijdou. K tomu, že bude sloužit zejména klidovým aktivitám, jej předurčuje již územní plán, který prostranství vymezuje jako veřejnou zeleň, jak připomněl Jaromír Andrle: „Regulativy, které má územní plán města, tam umožňují umístit stavby, jako jsou altánky, které se zelení souvisí, ale přímo zakazuje stavby, jejichž užívání by mohlo způsobovat hluk. Například rampy pro skateboardy jsou sportovní stavby, které se do veřejné zeleně nehodí."

Aby mohl být zhruba dvouhektarový park plnohodnotným místem pro odpočinek v přírodě, bude nutné většinu zeleně nejprve dosázet. „Nějaké vzrostlé stromy tam už jsou, ale spoustu jich bude potřeba dosadit, a naopak ty, které tam jsou z náletů už vzrostlé, se budou muset pro jejich zdravotní stav pokácet," doplnil vedoucí odboru investic.

Hnízda laviček

V závěrečném bloku veřejné diskuze měl každý ze zhruba padesátky účastníků možnost návrhy ohodnotit bodováním. „Vyplynulo z toho, že si lidé nejvíce přejí, aby v parku byla pobytová louka, kde je krátce sečený trávník, na který se dá kdykoliv posadit, rozbalit deku a udělat piknik tak, jak je to oblíbené v zahraničí. Dále si přáli vodní prvek a pak skupiny laviček, to kvůli tomu, aby nebyly umístěny osamoceně po určitých intervalech, ale aby k nim příslušel i stolek, u kterého by se dalo posedět s přáteli," jmenoval preferované podněty Jaromír Andrle. Park Za Pivovarem bude realizován nejpozději do roku 2018.

Hřiště místo kasáren

Projekt nového parku není jediný, který chce s veřejností město projednávat. Další setkání, plánované na 24. června, se bude týkat přestavby areálu bývalých kasáren, který od parku Za Pivovarem dělí necelý kilometr a který bude primárně určen pro sport a rekreaci. Dřívější shromaždiště vojenské techniky se tak stane místem pro aktivní vyžití.