Nezisková organizace Cema Žamberk si do roku 2018 nadělila dárek - všechna svá zařízení a služby nově zastřešuje jedno pojmenování, a to Cesta pro rodinu. Stalo se tak tomu po více než dvaceti letech fungování, současně organizace spustila nový projekt zvaný O krok dál. „Z Cemy se za více jak 20 let stala zdravě sebevědomá organizace, jejíž vedení neustále hledá nové cesty jak pomáhat rodinám. Nový název organizace tak více vystihuje zaměření jednotlivých služeb a klade důraz na podporu rodiny. To je v dnešní hektické době zvlášť důležité,“ uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Důraz na rodinu

Cesta pro rodinu tak v sobě skrývá Rodinné centrum, Macešku, Azylový dům, Krizovou pomoc a Dům na půl cesty. Rodinným centrem, Maceškou, volnočasovým klubem, zájmovými kroužky a semináři prošly za dobu působení stovky rodičů a dětí, ale i seniorů. Služby azylového domu a krizovou pomoc vyhledalo za jedenáctiletou existenci zhruba 700 matek s dětmi v nouzi. Mladí lidé z dětských domovů a výchovných ústavů a bez podpory své rodiny nacházejí od roku 2008 zázemí v Domě na půl cesty, odkud odcházejí lépe připraveni na praktický život.

„Vždycky jsme reagovali na nějakou potřebu v regionu službou, kterou zatím nikdo nedělal, až se nám původní záměr docela rozkošatěl,“ uvedla ředitelka a zakladatelka Cemy Dana Hubálková, která vnímá, že dvacítka je v životě organizace už „dospělý věk“, ve kterém řada lidí hledá své uplatnění. „Stejně tak jsme i my v Cemě došli do stádia, kdy jsme měli potřebu podrobně vyhodnotit, kam jsme za ta léta ´dorostli´ a jaké mělo naše vynaložené úsilí význam,“ nastínila ředitelka. S kolegy tak spustili nový projekt, které nese název O krok dál. Jeho hlavní zaměření bude na posílení hodnot rodiny a funkčního rodinného systému. „Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka,“ řekla Dana Hubálková a její slova doplnila vedoucí Rodinného centra a Macešky Lucie Malá: „Proto za podstatné v naší práci považujeme věnovat se hodnotám rodiny více do hloubky. Najít, co a jak můžeme smysluplněji dělat pro to, aby děti i jednotliví členové rodiny byli spokojeni, aby se rodina nerozpadala. A když už se to stane, tak aby rodiče s naší pomocí těžkou situaci zvládli.“ Jak ale dodala, ne každý má v životě možnost „zařídit“ ideální model rodiny a že nastávají situace, kdy to nejde. „Shodli jsme se na tom, že rodina může dobře fungovat, i když jeden z rodičů zůstane s dětmi sám a naší rolí je poskytnout rodičům zázemí, pomoc a podporu,“ dodala Dana Hubálková.

Zpátky do života pak pomáhají i Azylový dům a Krizová pomoc pro ženy, které žijí v neúnosných podmínkách či čelí domácímu násilí. Do Domu na půl cesty zase přicházejí mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech, vracejí se z výkonu trestu, nebo to prostě doma nefunguje a oni nemají kam jít. Nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou. „V Domě na půl cesty se mladí lidé učí hospodařit s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe postarat. Pomáháme mladým dospělým tak, aby byli schopni vykročit do života, najít si partnera a založit si svoji rodinu a v té rodině se uplatnit,“ vysvětlila Kateřina Adamcová.