Prodej pozemků na stavbu nové polikliniky nedávno schválilo lanškrounské zastupitelstvo, a to společnosti Vektor Invest, s. r. o. Nové zdravotnické zařízení má stát ve stejné ulici jako to stávající, záměr se týká pozemků ohraničených ulicemi S. Čecha, Hradební a Strážní o celkové výměře zhruba 1100 metrů čtverečních. Za jeden m² stavebního pozemku zaplatí kupující 2100 korun. Jedná se o parkoviště naproti budově stávající polikliniky a dále pozemek, na kterém stojí bývalé garáže sanitních vozů. Objekt ve Strážní ulici bude před zahájením stavby zbourán.
Jak potvrdila starostka města Stanislava Švarcová, rozhodnutí zastupitelů předcházela četná jednání a všeobecná diskuze. „Probíhala především v roce 2010 a jejím cílem bylo mimo jiné zjistit a vyhodnotit, zda je vhodné opravovat stávající objekt polikliniky, který se také nachází na ulici Svatopluka Čecha, nebo zda by bylo výhodnější postavit polikliniku novou,“ uvedla starostka.
Protože se město nechtělo stát investorem, zastupitelé nakonec přece jenom souhlasili s tím, že kvalitnější zázemí pro lékaře bude zajištěno prostřednictvím developerské firmy. Oprava staré polikliniky by byla příliš náročná. „Z hlediska nároků na současné zdravotnické provozy je nemožné bez radikálních zásahů stávající objekt upravit pro kvalitní poskytování zdravotnických služeb. Jako nedostatečné se v budově jeví nejen uspořádání ordinací a čekáren, ale především nedostatečné sociální zázemí jak pro pacienty, tak pro personál,“ odcitovala starostka závěry, které přinesla četná jednání o poliklinice. O postavení nové se v Lanškrouně mluvilo už za minulého režimu. „Státní ústav pro projektování zdravotnické výstavby v Praze již v roce 1967 dospěl k názoru, že stávající budova je pro zdravotnické služby prostorově a technicky nedostatečná a navrhoval pro spádovou oblast Lanškrouna výstavbu nové budovy polikliniky…,“ zmínila pro zajímavost Stanislava Švarcová.

Samá provizoria, kompromisy

Za stavbu nové polikliniky se staví Pavel Máca, který na poliklinice v Lanškrouně provozuje ordinace radiodiag-
nostiky. „V Lanškrouně působím od roku 2004 a od prvopočátku je mně a kolektivu lidí, se kterými spolupracuji, jasné, že poliklinika je problematická. Vše je řešeno v rámci nějakých provizorií nebo kompromisů,“ řekl o současné budově. Na rozdíl od některých svých kolegů si nemyslí, že by bylo vhodné starou budovu opravit s tím, že lékaři budou na přechodnou dobu působit v provizorních prostorách. Podle Pavla Máci by případná rekonstrukce vedla k rozpadu stávajícího modelu centralizovaného ambulantního zdravotnictví. Pro něj osobně by znamenala příliš vysoké náklady a stále by bylo nutné přijímat kompromisy. „Málokdo si uvědomuje, že provizorní zřizování ordinací a některých odborností je krajně svízelné nebo přímo nerealizovatelné, provizorně zřídit třeba chirurgické obory znamená náklady rovnající se zřizování nových prostor. Nám nikdo nedá žádnou výjimku, vše musí být podle stávajících norem. Jenom demontovat a namontovat rentgenovou techniku z jedné budovy do druhé jsou náklady ve statisících,“ upozornil Máca.
Nová budova bude sloužit poskytovatelům zdravotnických služeb, kteří zde mohou být buď v dlouhodobém pronájmu, nebo si po kolaudaci ordinaci koupit do osobního vlastnictví.

Zájem má zatím deset subjektů

Společnost Vektor Invest s lékaři jedná, závazný zájem prý zatím projevilo deset subjektů s požadavkem na plochu více než 900 m², což je zhruba 60 procent plochy budovy. „V případě bezproblémové přípravy projektu očekáváme vydání stavebního povolení v prosinci příštího roku, kdy by měla být zahájena i příprava staveniště. Stavět by se začalo v lednu roku 2013 a kolaudace by mohla proběhnout v dubnu roku 2014,“ uvedl zástupce společnosti Jan Kristl.