Podmínky výplaty příspěvku upravuje statut, o němž bude jednat prosincové zasedání zastupitelstva. V něm je navrženo, že pro vznik nároku na finanční dar musí mít narozené dítě zapsán trvalý pobyt v Letohradu, kde jeden z rodičů musí žít minimálně 12 měsíců před jeho narozením a nesmí mít žádný dluh vůči městu.(mag)