Změny ve vedení byly odhlasovány na středečním zasedání zastupitelstva.

Městská rada je opět sedmičlenná, doplnil ji Stanislav Popelář (ČSSD). Zastupitelé souhlasili s návrhem starostky Stanislavy Švarcové, aby místostarostové byli dva a neuvolnění, to znamená, aby tuto funkci vykonávali souběžně se svým zaměstnáním. Na dané posty byli zvoleni současní členové rady Martin Roller (ODS) a Zdeněk Baborák (ČSSD). Starostku bude v zákonem stanovených případech zastupovat Martin Roller, který je prvním místostarostou. Mezi zastupiteli usedla i staronová tvář, bývalý starosta Ladislav Maixner. Nahradil Jana Šebrleho, který byl jmenován tajemníkem městského úřadu a na konci března složil funkci zastupitele.
Bude po dvou rozpadech radniční koalice od posledních komunálních voleb v lanškrounských politických vodách už klid? „Věřím, že v novém složení bude rada města dobře fungovat až do konce volebního období," doufá starostka Stanislava Švarcová.
Nový místostarosta Zdeněk Baborák vnímá jako svoji prioritu zklidnění situace ve vedení města. „Cílem je prosadit a zajistit volební program sociální demokracie v našem městě. Schválený rozpočet odpovídá naším představám, tomu, co jsme ve volebním programu slibovali lidem, a já jej chci naplnit," řekl Orlickému deníku. 
A co považuje za svůj prvořadý úkol po zvolení do funkce prvního místostarosty Martin Roller? „Po rozdělení kompetencí mezi oba místostarosty budu pracovat na započatých projektech tak, aby byla zachována kontinuita a nedošlo k ohrožení jejich realizace," uvedl a pokračoval: „V krátké době musím zadat doplnění studie vybudování třetí etapy skládky komunálního odpadu v Lanškrouně, abychom byli schopni rozhodnout o tom, jakým způsobem budeme v nejbližších letech s komunálním odpadem ve městě nakládat. Se stejnou prioritou je třeba připravit projekt na nový centrální sběrný dvůr, zahájit práce umožňující přestěhování společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. do jiného areálu a v neposlední řadě změnit způsob úhrad vůči této společnosti směrem od paušálů k úhradě objednaných a skutečně provedených činností."
Na středečním zasedání zastupitelstva byla stanovena výše odměny neuvolněným místostarostům. Podle vyjádření radnice nyní v součtu odpovídá přibližně dvěma třetinám odměny, kterou pobíral uvolněný místostarosta. Navýšení platu neuvolněných místostarostů se setkalo s kritikou návštěvníků webových stránek Lanškrounsko.cz.