Nové informační tabule umístila Společnost přátel československého opevnění na všechny prohlídkové trasy jednoho ze svých muzeí, dělostřelecké tvrze Boudy. Návštěvníci mohou na šesti desítkách tabulí v podzemí a sedmi velkých tabulích venku najít jak historické a technické údaje o opevnění, tak informace o typech prohlídek, jejich časové náročnosti a ceně.

Autoři projektu počítali i se zahraničními turisty a tabule jsou tak v pěti jazycích. Kromě tuzemských zájemců jim porozumí i znalec angličtiny, němčiny, francouzštiny a polštiny.

Překládali experti

V těchto jazykových verzích jsou dostupné i internetové stránky muzea, na jejichž vytvoření umístění tabulí navázalo.

Zajistit překlad textů do cizích jazyků bylo podle Martina Ráboně ze Společnosti přátel opevnění složité. „Není mnoho lidí, kteří by terminologii týkající se opevnění ovládali. Stačí zaměnit slůvko a celý text je o pevnosti ze 16. století. Kdo se o to zajímá a narazí na tohle, bude očekávat cihlo-kamennou pevnost a pak přijede a najde železobetonový bunkr,“ uvedl příklad Ráboň. Překlad si proto vzali na starost přímo experti „bunkrologové“. „Abychom na ty tabule nepustili nějaký nesmysl, dělali jsme čtyři kola korektur. V textech je mnoho nečeských znaků, které se mohou ztratit třeba při sazbě a úplně to změní význam,“ dodal Ráboň.

Tvrz Boudu, pocházející z konce třicátých let minulého století, navštíví podle provozovatelů muzea ročně zhruba patnáct tisíc lidí. Cizinci z toho tvoří zhruba desetinu. Nejčastěji jde o Poláky, Holanďany a Němce. Tabule, které by měly usnadnit výklad nejen pro ně ale i pro tuzemské návštěvníky, stály přes čtvrt milionu. Pardubický kraj z toho Společnosti přátel opevnění přispěl grantem přes sto tisíc.

Na řadě je Hůrka

Zavedení obdobného systému připravuje Společnost přátel československého opevnění i pro dělostřeleckou tvrz Hůrku, dalšího z jejich muzeí. Ta je podle Ráboně cizincům dostupnější a tabule jsou proto také potřeba. Sehnat peníze na stejně rozsáhlý projekt ale podle něj nebude snadné. První tabule by se na Hůrce měly objevit v průběhu července. Záměrem je v budoucnu vybudovat rozsáhlý informační systém pro celou králickou oblast.