Děti se budou učit dopravní předpisy na hřišti postaveném před sportovní halou Bóži Modrého. Vybaveno je dopravními značkami a semafory, má i kruhový objezd nebo železniční přejezd, zajímavostí bude dřevěná maketa tramvaje. Lanškrounská ZŠ na náměstí A. Jiráska je jednou z mála škol v republice, ve které se dopravní výchova vyučuje jako jeden z předmětů. Protože dnes mají školy možnost si utvořit svůj vlastní vzdělávací plán, žáci 4. třídy absolvují vedle hodin matematiky či češtiny i dopravní a zdravotní výchovu. Jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu je už dvacet let učí Jana Dostálová. „A dopravní výchovu učí velice dobře, spolupracuje s Besipem, i díky tomu je dopravní výchova ve městě na tak dobré úrovni,“ chválí pedagožku starostka Lanškrouna Stanislava Švarcová. Jana Dostálová se zprvu věnovala dopravní výchově dětí ve svém volném čase.
„Pár dětem jsem řekla, pojďte, budeme se učit jezdit na kole podle pravidel. Později byl na naší škole založen kroužek dopravní výchovy, který dobrovolně navštěvovali žáci čtvrtých tříd, tedy ti, kteří v deseti letech mohli sami usednout na kolo a projíždět se v silničním provozu,“ vzpomíná na začátky Jana Dostálová. Děti měly o výuku zájem, bavila je, stejně jako soutěže pro mladé cyklisty. Podařilo se jim probojovat až do celostátního kola.
Pro Janu Dostálovou zůstává dopravní výchova prioritní záležitostí. „Tvrdím, že když někdo udělá chybu ve vyjmenovaných slovech, tak to nikoho z nás nezabije. Ale pokud se budou lidé chovat na silnicích nezodpovědně a nebudou dodržovat pravidla silničního provozu, tak to může kolem nás zabít spoustu lidí,“ podotýká učitelka.
Hřiště budou využívat školní děti, město rozhodne, zda jej otevře i pro veřejnost. Radnice také uvažuje o tom, že na hřiště bude dohlížet kamera. Jiná města mají totiž neblahé zkušenosti s vandaly. Například v Žamberku, kde kdosi nedlouho po otevření zničil zařízení elektrifikovaného dopravního hřiště. „Že se stávají terčem vandalů je bohužel běžné, poškodí značky, postříkají je sprejem, zničí výukové místnosti… Tuto zkušenost máme snad ze všech míst,“ potvrdil smutnou skutečnost Otakar Švec z nadace Besip.
Švec považuje za vynikající, že se v Lanškrouně podařilo zařadit dopravní výchovu do běžné výuky: „Co vím, je jedinou školou v celém Pardubickém kraji. A není jich moc ani v republice.“ Podle pracovníka Besipu má nové hřiště veškeré náležitosti, které jsou pro potřeby dopravní výchovy žádoucí. „Besip do začátku pomůže s vybavením jízdními koly, půjde zhruba o dvacet kusů, a cyklistickými přilbami. Co se týče soutěží, už nyní plánujeme na lanškrounském dopravním hřišti v červnu roku 2012 okresní, ale i krajské kolo soutěže malých cyklistů,“ dodal Švec.