Stavba začala na konci loňského roku, dokončena byla letos na podzim. Provedeny byly úpravy železničního svršku, spodku a nástupišť na zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice a Dolní Libchavy. Viditelnou proměnou prošla železniční stanice Lanšperk, kde kromě oprav dvou nástupišť došlo rovněž ke snesení celé nevyužívané koleje u výpravní budovy. V takto vzniklém prostoru stavbaři vybudovali nové vnější nástupiště a zajistili zjednodušení konfigurace kolejiště. Bylo zde také zřízeno nové trolejové vedení a vyměněno osvětlení. Obnovou prošlo i staniční zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.
„Největším přínosem stavebních prací na trati 024 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Realizace projektu umožnila v daném úseku z Ústí nad Orlicí do Letohradu zvýšit traťovou rychlost, což se příznivě projeví na zkrácení jízdních dob," uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
Náklady činily zhruba 550 milionů korun. Investor – SŽDC – dostal na tuto akci dotaci z evropských fondů, schválený příspěvek činí zhruba 380 milionů. (tz, zr)