Čtyři kilometry, pět zastavení. Lanškroun připravuje unikátní naučnou trasu, která připomene klíčové výrobky Tesly Lanškroun a také některá významná historická místa.

„Průmyslová současnost města vychází právě z kořenů Tesly. Vážíme si toho, že Lanškroun je rozvinutým průmyslovým městem a chceme připomenout základy, které k úspěšnému vývoji vedly,“ uvedla Petra Brejšová z lanškrounské radnice.

V ulicích Lanškrouna tak přibudou na pěti místech zajímavé modely pasivních součástek, které se ve městě vyráběly. Na zámecké zdi bude odlitek kondenzátoru. „Další součástky najdou lidé ve městě na místech, která souvisejí s elektrotechnickou historií. Pamětní desky budou velké 80 krát 60 centimetrů. A z desky bude vystupovat model součástky. Samozřejmě musí být v nadživotní velikosti, protože jejich originály jsou velmi malé. Dávaly se do rádií či ledniček. Vedle součástky umístíme navíc desku s QR kódem, který odkáže na stránky města,“ přiblížila Petra Brejšová. Výroba modelů pasivních součástek nyní finišuje v sousedním Polsku. Specializovaná firma je odlévá z bronzu.

„Trasa ještě není vyznačená. Odhalení míst s reliéfy plánujeme na 24. května. Na okruhu budeme chtít nalákat návštěvníky i na další zajímavosti ve městě,“ dodal starosta Radim Vetchý.

Kondenzátory budou na desce u zámku.Turisté technici

Nová trasa by mohla do Lanškrouna přilákat turisty, kteří se zajímají o techniku. Podnik Tesla totiž ve městě působil čtyřicet let a má tady svoji tradici. Zastavení s číslem tři je jen sto metrů od střední odborné školy a učiliště, kde se vzdělávalo několik generací pracovníků Tesly. Další zastavení naučné trasy bude v rohu původního areálu firmy Tesla Lanškroun v sousedství budovy, v níž začínala v sedmdesátých letech výroba hybridních integrovaných obvodů. Poslední deska bude u základní školy blízko areálu, kde po desetiletí vznikaly mezinárodně úspěšné výrobní stroje Tesla Lanškroun.

Tesla Lanškroun
Výroba především kondenzátorů a rezistorů. Tesla byla tradičním výrobcem pasivních součástek, tedy odporů, kapacitních trimrů, kondenzátorů, termistorů a dalších čidel. Výrobky z lanškrounského závodu nacházely odbyt na zahraničních trzích téměř v celé Evropě a v Jižní Americe.

Modely:
Bronzový model tranzistorového přijímače TYP T58
Bronzová pamětní deska s modely kondenzátorů
Bronzová pamětní deska s modely rezistorů
Bronzová pamětní deska s modely integrovaných obvodů
Bronzová pamětní deska s modely potenciometrů