Odhalení se zúčastnily na dvě stovky lidí, kteří si mohli všimnout, že socha ukrývá sedm symbolů, například zlatý řetěz okolo krku, který symbolizuje jeho postavení, deset nýtů na přilbici připomínajících deset Božích přikázání a další… Sochu světil farář Vladislav Brokeš.

František Antonín Bečka na soše pracoval šest měsíců, socha měří 1,75 metru, váží 250 kilogramů a je ukována z tisíců dílů. Je mistrovou šestou sochou, jeho díla už stojí například ve Vraclavi, Řetové, Dlouhé Třebové.

Nová socha svatého Václava ukrývá sedm symbolů.Kovář mistr František při tvorbě zpodobnění sochy sv. Václava použil několik symbolik:

- Celá socha stojí na polokopuli představující naši českou zemi a je připevněna do kamene třemi hřeby připomínajícími ukřižování Krista. Na vrcholku kopule je symbol říšského jablka.

- Okolo krku má svatý Václav zlatý řetěz symbolizující jeho postavení, na kterém je zlatý kříž s monogramem Ježíše Krista.

- V pravé ruce svírá kopí. Je to symbolika "kopí osudu", po kterém stékala krev Krista. Na ratišti je připevněn praporec se zlatou svatováclavskou orlicí.

- Po obvodu přilbice je deset různých nýtů připomínajících deset Božích přikázání.

- Na obranném štítě sochy je svatováclavská orlice ve zlaté barvě, přikovaná třemi velkými nýty, které představují Svatou trojici (Otec, Syn a Duch svatý).

- Na štítě jsou znázorněny odlesky dávných bojů.

- Kovaná deska, na které je nápis Svatý Václav, představuje českou korunu.

Víte, že…
Kovář sochu tvořil bez předlohy, podle sebe. Socha je potopená do žárového zinku, poměděná a patinovaná do barvy staré mědi. Pod sochou je schránka, do které sochař i obec vložily soudobé dokumenty.