Přírodní okruh bude na jaře osazen naučnými panely s informacemi o daném místě i rostlinách a živočiších, kteří se zde vyskytují. Chybět nebudou ani herní prvky, objeví se na části stezky, která povede alejemi a přes vrch Vinic.