Jedním takovým příkladem je obchodní dům Nová louže v Ústí nad Orlicí. Původní nákupní středisko, postavené v sedmdesátých letech, prošlo po roce 1989 náročnou a rozsáhlou přestavbou.

Stavět se začalo v roce 1975. Během první etapy byla vybudovaná prodejna potravin, v patře doplněná restaurací a kavárnou. Nakupujícím se otevřela v červnu 1976.

Místo k rekreaci

Druhá etapa stavby, která začala v srpnu 1975, však byla záhy přerušena. Vyhloubenou základovou jámu zaplavila voda. A místo, které postupem času začali obyvatelé využívat k letní i zimní rekreaci, dostalo pojmenování „Louže“. Dostavba druhé budovy navázala v roce 1981. Vznikla zde samostatná prodejna masa, ovoce a zeleniny, papírnictví a průmyslového zboží (hračky, domácí potřeby, koberce, elektro).

Do prvního patra nové budovy se nastěhovaly provozovny pošty, kadeřnictví, čistírny a dalších komunálních služeb.

V devadesátých letech získala nákupní středisko společnost Konzum. V roce 1993 prošla původní budova rozsáhlejší rekonstrukcí. Namísto drobných provozoven v přízemí vznikla velkoplošná prodejna potravin. Dnes už by původní budovu v moderní stavbě nikdo nepoznal.