Zeditovaná tisková zpráva radnice ve Vysokém Mýtě

Ve vnitroblocích dojde k výměně zpevněných ploch, kde asfaltové povrchy nahradí dlažba. Počítá se i s novým uspořádáním parkovacích míst. Parkovací stání budou jak podélná, tak i kolmá.

„Nová parkovací místa vzniknou podél ulice Odbojářská. Očekáváme, že tím současně dojde v ulici ke zpomalení a zklidnění dopravy,“ řekl starosta František Jiraský.

Víkendové akce na Orlicku
Kam (nejen) na Orlicku o víkendu? Pochod přes tři hrady, běh v Chocni i veteráni

V jednom vnitrobloku v místě určeném pro volnočasové aktivity vznikne dětské hřiště a v druhém sportovní hřiště. Veřejný prostor bude vybaven novými lavičkami a odpadkovými koši. Počítá se také s menšími úpravami zeleně. Revitalizace tohoto prostoru bude trvat čtyři měsíce a město do ní investuje 19 milionů korun.

Úpravy lokality vychází z koncepční studie území vymezeného ulicemi Odbojářská, Lidická, Ležáků a Prokopa Velikého zpracované před šesti roky Alešem Hlavatým, Štěpánem Vacíkem a Karolínou Koupalovou, která obsahuje také podněty podané během setkání s občany.