Pokud jste zatím nestihli dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje nominovat za jejich záslužnou činnost pro ostatní na prestižní ocenění, máte stále ještě šanci. Termín uzávěrky nominací byl prodloužen do 8. října. Nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje je možné pomocí formulářů na webu https://www.konep.cz/aktivity/galavecer-ocenovani.

Jedna fyzická nebo právnická osoba může dát maximálně tři návrhy v každé kategorii. Na ocenění v kategorii Dobrovolník roku může být nominována každá fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí na území Pardubického kraje. Dobrovolník nemůže nominovat sám sebe.

Na ocenění v kategorii Nezisková organizace může být nominována každá nestátní nezisková organizace působící na území Pardubického kraje, a to po dobu minimálně tří let. Zdůvodnění nominace organizace by mělo přímo souviset s její činností a mělo by být co nejkonkrétnější.

Na ocenění v kategorii Společensky odpovědná firma může být nominován každý podnikatelský subjekt fungující na území Pardubického kraje nebo každá fyzická osoba, která poskytuje finanční nebo materiální dary. Firma může například zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, být sociální firmou, pořádat veřejné sbírky, své zaměstnance vysílat jako dobrovolníky, finančně a materiálně podporovat činnost neziskových organizací nebo poskytovat zaměstnancům optimální podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Letošní Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje se uskuteční 4. prosince v Kongresovém sále pardubického Paláce. Slavnostní večer, který je doslova nabitý dobrými skutky všeho druhu, pořádá jako už tradičně Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. „Naším cílem je poděkovat všem, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba,“ uvedla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.

„Na této akci chceme ocenit jednotlivce, neziskovky i firmy, které se příkladným způsobem zajímají o své okolí, pomáhají potřebným nebo přispívají ke slaďování rodinného a pracovního života. Galavečer je zároveň poděkováním všem, kteří svou činností napomáhají k rozvoji zdravé občanské společnosti v našem kraji,“ přiblížil smysl slavnostního večera radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

Dobrovolnictví je potřeba opečovávat

Činnost dobrovolníků vyzdvihla senátorka, ředitelka školy Svítání a současně místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka Miluše Horská. „Dobrovolnictví v této složité době je potřeba opečovávat jako vzácný drahokam. O to více si vážím dobrovolníků, kteří opakovaně či nově pomáhají, bez nároku na honorář, dobrým věcem. Nebýt těchto nominací, o jejich pomoci se nedozvíme,“ konstatovala Miluše Horská. Letošní galavečer podpoří i ministerstvo vnitra v rámci aktivit Regionálního dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka.