Má to své důvody. „Není to tím, že by nebyl zájem. Nízká účast v naší obci je výrazně ovlivněna tím, že se zde nachází domov pro postižené, ve kterém je hlášeno k trvalému pobytu 54 občanů. Tito lidé jsou mentálně i fyzicky postižení,“ říká starosta Jaroslav Paar.

Před novelou občanského zákoníku byla většina z nich zbavena způsobilosti, a to i ve vztahu k volebnímu právu. „S novou právní úpravou jsou všichni omezeni ve svéprávnosti a automaticky se ruší překážka volebního práva,“ vysvětluje Jaroslav Paar. Pokud by v Anenské Studánce nepočítali obyvatele domova, měli by účast přes 60 procent.