O co vůbec při zásahu v Ústí šlo?
Byl nám nahlášen podezřelý předmět. A protože tady už dřív byla nějaká anonymní oznámení, vedení policie nechtělo nechat nic náhodě. Lidé si všimli podezřelého předmětu, plechovky v odpadkovém koši před bankou. My jsme tento předmět pomocí robota vytáhli a za použití mobilního rentgenového pracoviště jsme ho prověřili. Zjistili jsme, že neobsahuje žádné komponenty, že je prázdný.
Pyrotechnického robota používáte často?
Používáme ho skoro při každém výjezdu. Nikdo samozřejmě nechce riskovat život, proto máme technické ochranné prostředky, tedy robota, pyrotechnický oblek, různé dálkové manipulátory.
Jak vůbec robot funguje?
Řídící zařízení je mobilní, může být v autě, kde má operátor zázemí, dá se ale i vytáhnout a použít v terénu. Robot nám umožňuje dálkově manipulovat s předměty, s nástražnými výbušnými systémy, prověřovat je. Je osazen pěti kamerami, které mají osvětlení. Kamery je možné zaostřovat, zoomovat, jsou otočné. Kamera je také u čelistí, vpředu na pojezdu a vzadu. Na rameno robota se dá připojit řada nástrojů: vrtačka, rozbrušovačka a další, robot si může do karuselu pro nástroj sáhnout. Na rameno lze umístit i zbraňové systémy, brokovnici a jiné věci. Robot nám pomáhá dostat se do nebezpečných prostor, řešit nebezpečné situace.
Kolik podobných robotů v republice je?
Tihle roboti jsou u policie v podstatě tři. Pyrotechnická služba má dvě takovéto výjezdové jednotky, jedna je v Olomouci pro moravské kraje, další v Praze pro české kraje. Je ale na odpovědném pracovníkovi, kterou jednotku k události pošle. My sem do východních Čech máme lepší dojezd, jsme tu za hodinu deset, dvacet, takže jsme byli vysláni.
Proč robot v první fázi vytáhl celé vnitřní pouzdro koše, a ne pouze podezřelý předmět?
Záměr byl vzít ten předmět, ale koš je úzký a ruka robota s kamerou poměrně široká, došlo i k určitému zaseknutí. Takže se zvolilo vyjmutí celého vnitřku a vysypání obsahu. Pak jsme předmět zrentgenovali na mobilním rentgenovém zařízení.
Kolik vůbec takový robot stojí?
Stojí poměrně hodně. Právě proto ho nemá každé krajské ředitelství policie. Jeho cena je zhruba deset, dvanáct milionů korun. V tomto ohledu je samozřejmě důležitý i výcvik operátorů. Jezdí se po kamerách, dochází k určitému zkreslení, robota musíte mít, jak se říká, v ruce.
Máte obavy, cítíte strach, když nevíte, jak silná by teoreticky mohla být v podezřelém předmětu výbušnina?
Obava je vždycky. To je to, co nás svým způsobem chrání. Kdybychom neměli strach, šel bych tam v trič- ku, vzal bych to rukou a roz- šlápl bych to patou (úsměv).