V sobotu 18. dubna v 11.14 hodin byli profesionální hasiči z Ústí nad Orlicí přivoláni k potoku v obci České Libchavy. Podle slov velitele zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se do potoka dostala neznámá látka. Ta způsobila to, že v potoce bylo přibližně 10 uhynulých ryb. Neznámá látka se do potoka dostala pravděpodobně z rybníka u hájenky v Českých Libchavách. Pod hrází rybníka byl potok tmavě zbarven neznámou látkou, která byla těžší než voda.

Jednotka hasičů provedla ve spolupráci s Obecním úřadem České Libchavy a Dolní Libchavy a Policií ČR odběr vzorků ze sedmi různých míst potoka. Dále jednotka provedla kontrolní měření vzorků přístrojem PH TESTR a PH papírky. Naměřená hodnota byla 8 PH. Na místo byl povolán pracovník životního prostředí, který si převzal odebrané vzorky neznámé látky k určení druhu neznámé látky.

Zda bylo příčinou úhynu ryb hnojení okolních polí močovinou a následný prudký déšť, to ukáže až provedená analýza odebraných vzorků. (vh)