Dana Hubálková z občanského sdružení CEMA Žamberk očekávala, že se dozví informace o činnosti koalice, její nabídce a možnostech získání finančních prostředků z evropských fondů. „Za setkání moc děkujeme, bylo v místě a nemuseli jsme nikam jezdit,“ je vděčna vedoucí sdružení. Nejdůležitější pro ni byly informace o projektech, které koalice nevládek připravuje, a možnosti, za nichž se lze do projektů zapojit. Na schůzce se hovořilo o tom, že by bylo dobré spojit síly a nápady jednotlivých neziskovek a vytvořit společný projekt. „Padl návrh, že by to mohlo být v oblasti vzdělávání, kde již máme některé zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Do začátku března budeme posílat návrhy k možné spolupráci,“ vysvětluje Hubálková. Potvrzuje rovněž, že rádi využijí možnosti konzultací ke konkrétním projektům, jež koalice nevládek nabízí.

Podle Jiřího Krátkého, ředitele kanceláře Koalice nevládek Pardubicka, je v České republice prostor pro rozvoj neziskového sektoru - možná dokonce lepší než kdykoli v minulosti. Města, obce i kraje už začínají vnímat neziskový sektor jako rovnocenného partnera. „Neziskové organizace totiž poskytují občanům služby, jež jsou ve veřejném zájmu – pečují o seniory, pomáhají lidem s postižením, lidem bez domova a lidem žijícím na okraji společnosti, organizují sportovní a volnočasové aktivity, pečují o životní prostředí,“ vysvětluje Jiří Krátký. „Osvícené“ radnice vytvářejí podmínky - například budují prostory, ve kterých mohou neziskovky poskytovat kvalitní služby pro občany. „Vzhledem k tomu, že se daří české ekonomice, roste i zájem a možnosti firem finančně podporovat neziskové organizace,“ konstatuje Krátký. Koalice nevládek soustřeďuje zkušenosti, které je možné při zakládání občanského sdružení či obecně prospěšné společnosti využít, a předává je zájemcům.

(pá)