Burza filantropie spojuje neziskový sektor s veřejným a soukromým. Město Letohrad, které je organizátorem, spolupracuje při její realizaci s Pardubickým krajem a s Koalicí nevládek Pardubicka. „Těší mě, že neziskové organizace vkládají energii do přípravy a zpracování  projektových žádostí. Věřím, že ty nejlepší naleznou podporu donátorů a budou úspěšně realizovány," říká starosta Letohradu Petr Fiala. Hodnotit vybrané projekty a rozdělovat podporu budou zástupci firem z Letohradu a veřejné správy. Obvyklý rozpočet jednoho projektu činí kolem 40 tisíc korun. Aby alespoň část těchto prostředků neziskové organizace získaly, musí přesvědčit donátory kvalitním projektovým záměrem a přesvědčivou prezentací.
Letohradská burza filantropie nabídne zajímavé soutěžní klání, při kterém může být podpořena řada smysluplných projektů. Ze sedmi přihlášených zvolili tři finálové sami donátoři. Z veřejného hlasování na internetových stránkách www.nevladky.cz postoupil projekt Lesního klubu Strom života připravovaný Letohradským soukromým gymnáziem. „Když půjde vše podle plánu, jeho provoz zahájíme v září," odhaduje ředitel  školy Vratislav Šembera. Klub by částečně mohl odlehčit i přeplněným  mateřinkám. Dva projekty se dostaly na burzu filantropie díky divoké kartě, týkají se aktivizačního cvičení seniorů a nákupu rotační sekačky a obraceče píce.   (mag, daf)

Finalisté burzy filantropie:

Lesní klub Strom života
Projekt Letohradského soukromého gymnázia reaguje na absenci příměstských táborů pro předškolní děti ve městě a okolí a chce nabídnout po vzoru lesních mateřských školek aktivní trávení volného času v přírodě různým věkovým skupinám, hlavně školní mládeži.

Renovace skříně historického železničního vozu Be3-5111
Projekt Letohradského železničního klubu. Renovace vozu umožní provozovat a nabídnout veřejnosti  nostalgické zvláštní vlaky, které jsou v jiných regionech běžnou součástí propagace turistických a zájmových aktivit.

Workshopy Break Dance
Taneční projekt skupiny Deep Skillz Crew, který zapojuje a aktivizuje mládež z nápravných zařízení.

„Street" v ulici i Proutnici
Oblastní charita Ústí nad Orlicí svým projektem oslovuje  hlavně děti a mládež z Letohradu. V prostoru skateparku umístí maringotku, kde si mladí lidé zapůjčí in-line brusle, skateboardy,  koloběžky atd.