Jak vidíte nezaměstnanost na Orlickoústecku vy? Bojíte se o práci? Vyjádřete se. Diskutujte pod článkem, hlasujte v anketě…

Krize se nevyhnula ani Orlickoústecku, proto čísla ve statistikách Úřadu práce v Ústí nad Orlicí stále rostou.

Úřad v lednu evidoval 5215 dosažitelných uchazečů o práci. To je o 783 více než v prosinci, a dokonce o 1554 osob více než loni v lednu. V průběhu uplynulého měsíce se nově zaevidovalo 1338 osob, což je o 354 více než v předchozím sledovaném období. Vyřazeno z evidence bylo celkem 580 uchazečů. Po dlouhých měsících, kdy úřad evidoval více než polovinu žen, se poměr změnil: v evidenci jich bylo 2559, což je 47,2 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.

Kromě Českotřebovska a Králicka, kde je nezaměstnanost dlouhodobě vyšší, se situace výrazně zhoršila na Lanškrounsku, kde v lednu dosáhla devíti procent.

Nezaměstnaných je více, míst méně

Nejpočetnější skupinu nezaměstnaných, celých 43 procent, tvořili vyučení uchazeči, nejčastěji pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, prodavači v obchodech nebo sekretářky.

Zatímco počty nezaměstnaných stoupají, klesá počet volných pracovních míst. Oproti prosinci jich bylo o 60 méně, ve srovnání s loňským rokem jich ubylo dokonce o 1182. V lednu úřad práce evidoval 457 volných míst.
--------------------------

Úřad práce v Ústí nad Orlicí začal obcím i dalším institucím po Novém roce nabízet projekt podpory zaměstnanosti. Národní individuální projekt spočívá v krátkodobém (jde nejvýše o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) zaměstnávání lidí z evidence úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Nejčastěji by se lidé mohli uplatnit při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných veřejně prospěšných institucí. Pro obce je projekt zajímavý, protože je z velké části financovaný z evropských zdrojů.

„Úřad práce se bude v letošním roce snažit používat na krytí mzdových prostředků operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, příspěvek na mzdu zaměstnance bude zpravidla poskytovat ve výši 10 800 korun. Letos si můžeme dovolit vytvořit asi 150 takových pracovních míst,“ uvedla Jitka Blanková z úřadu práce. Jestliže obec vytvoří takové místo, musí ho obsadit člověkem, kterého doporučí úřad práce. Ten doporučuje především lidi se základním vzděláním, dlouhodobě evidované nebo starší 50 let, tedy skupiny uchazečů, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči. „Jakmile je místo vytvořeno a obsazeno, člověk přestává být v evidenci úřadu práce a je v pracovním poměru s obcí,“ upřesnila Jitka Blanková.

Projekt se už v některých obcích rozběhl. Úřad práce už uzavřel dohodu s Českými Heřmanicemi, Přívratem, Cotkytlí, Výprachticemi a Orlickým Podhůřím, rozpracované jsou jsou žádosti pro obce Jamné, Semanín, Dobříkov, Vraclav, Čenkovice, Horní Čermná, ale například i pro římskokatolickou farnost – děkanství Ústí nad Orlicí.