Ve středu 26. září proběhla populárně-naučná akce Věda a technika na dvorech škol. Na gymnázium, které se stalo hostitelskou školou, přijeli zástupci Univerzity Pardubice, aby v prostorách školy ukázali žákům svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou. Snažili se tak motivovat mládež k dalšímu studiu na školách technického či přírodovědného zaměření. Zážitkové dílny a zábavné aktivity byly určeny žákům, učitelům i dalším zájemcům z řad veřejnosti.
A jak akci hodnotili sami žáci? Za všechny uvádíme reakci Zuzany Pešinové, studentky oktávy: „Studenti a propagátoři Univerzity Pardubice nám prezentovali některé obory zajímavou formou pokusů a názorných ukázek. V rámci tří stanovišť se zde představila Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta chemicko-technologická. Mohli jsme zde například zjistit, na jakém principu funguje elektronický inkoust, řídit roboty či ochutnat hmotu podobající se známým gumovým medvídkům. Prezentace byla zajímavá i pro ty z nás, kteří se podobně zaměřené obory nechystají dále studovat."
Druhá akce nazvaná Škola trochu jinak proběhla ve dnech 26. a 27. září pod záštitou radního Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Jejím cílem bylo zatraktivnit výuku pro žáky nižšího gymnázia. Program byl velmi pestrý, plný zážitkových aktivit, zajímavých pokusů, poutavých přednášek a exkurzí. Své jazykové znalosti si mohli prohloubit kvartáni během konverzace s rodilým mluvčím. Jaký ohlas měla akce u žáků, nejlépe vystihují jejich názory:
„Na závěr jsme měli přednášku o archeologii. Zaujala nás, protože jsme něco málo věděli už z hodin dějepisu. Nejvíce se mi líbily nálezy, které přinesl pan Záruba, např. dřevěná lžička nebo spony do vlasů z doby železné. Byly to dva příjemně zpestřené dny." (Natálie Burešová, prima)
„Nejvíce mě zaujal bowling, občas si ho chodím zahrát se sestrou a rodiči. Také se mi líbili bubeníci. Hráli výborně a dovolili nám, abychom si hru na bicí vyzkoušeli sami." (Klára Mikysková, tercie)
„Letos nás škola překvapila nevšední akcí s názvem Škola trochu jinak. Součástí středečního programu byla např. akce Českého červeného kříže. Přímo na školní hřiště přijeli záchranáři a předvedli nám záchranářské vybavení a postupy, které můžou zachránit lidské životy. Poté nás čekala přednáška Láska, AIDS a vztahy. Čtvrtek byl zaměřený na sport. Své sportovní nadání jsme si vyzkoušeli na trampolínkách a v lanovém centru. Myslíme si, že mluvíme za všechny, když říkáme, že se celá akce povedla. Bylo to sice náročné, ale všichni jsme ve zdraví přežili a byli jsme připraveni užít si prodloužený víkend." (Veronika Hekrlová a Jan Beran, kvarta)
Jsme rádi, že se obě akce setkaly u našich studentů s úspěchem. Dana Řehořová