Obávají se hluku, znehodnocení svých nemovitostí i ztráty soukromí. Jejich argumenty úřady smetly se stolu, chtějí se proto bránit soudně.

Územní rozhodnutí, proti kterému se loni na podzim odvolali vlastníci rodinných domů ke krajskému úřadu, nabude na konci týdne právní moci. Následně chce Pardubický kraj požádat o vydání stavebního povolení.

„Výstavba urgentního příjmu je od začátku koncipována tak, že obyvatelé ulice se stanou součástí nemocnice, bez plotu a nějakého odstupu,“ říká Michal Pech, který spolu s dalšími obyvateli proti stavbě protestuje.

Klid ulice naruší sanitky

Ulice, přiléhající k areálu nemocnice, byla dosud klidnou, tichou lokalitou, kam mají auta mimo dopravní obsluhu a dárce krve vjezd zakázán. S výstavbou urgentu se to změní. Příjem pacientů má být právě z této ulice. 

„Jak by se vám líbilo pozorovat a poslouchat příjezd sanitních vozů, přes 120, ve dne, v noci? Mám malé děti a nechci, aby se bály dívat z okna ven na krvácející těla při vážných dopravních nehodách, aby se bály vycházet z domu,“ sděluje své obavy i za ostatní Michal Pech.

Zlobí se, že námitky, které obyvatelé ulice vznesli, Pardubický kraj nezohlednil. „Jsem si vědom nutnosti výstavby tohoto zařízení, neztotožňuji se ale s arogancí hejtmana Pardubického kraje a tvrzením, že jde o obecný zájem a občané žijící v ulici nemají žádná práva se vyjádřit k výstavbě a nějak ji ovlivnit,“ vysvětluje Michal Pech.

„Musíme vnímat, že se jedná o jednu z největších investic v krajském zdravotnictví. Současné pavilonové uspořádání rozhodně není ideální, a proto je centrální příjem řešením, které pomůže posunout kvalitu poskytované péče v nemocnici, která slouží pro spádovou oblast přibližně 130 tisíc lidí,“ hájil záměr už před časem hejtman Martin Netolický

Ani drobná úprava projektu s rozpočtem přes 320 milionů, kdy obyvatelé žádali o vybudování protihlukového koridoru příjezdu záchranných vozidel, nebyla podle Michala Pecha investorem akceptována. 

„S tím, že by hlavní příjezd k urgentnímu příjmu byl mimo areál nemocnice v bezprostřední, zhruba desetimetrové vzdálenosti od stávající zástavby, jsem se nikde nesetkal,“ připomíná. 

Úprava dopravní obslužnosti, kterou pod tlakem rozzlobených obyvatel ulice navrhnul Pardubický kraj, podle obyvatel nic nevyřeší. Oproti původní variantě, kdy měli ulicí vjíždět do areálu nemocnice i pacienti soukromými auty, projekt počítá s tím, že pro příjezd bude sloužit hlavní vchod. Michal Pech má za to, že návrh nesplňuje hlukové limity ani bezpečnostní kritéria vůči pacientům pohybujícím se areálem nemocnice.

"Jde o klamný krok, který má za cíl pouze umlčet obyvatelé ulice. Po výstavbě je změna v dopravě otázkou odstranění jedné zákazové značky," upozorňuje.

„Jsem si vědom nutnosti výstavby tohoto zařízení, neztotožňuji se ale s arogancí hejtmana Pardubického kraje a tvrzením, že jde o obecný zájem a občané žijící v ulici nemají žádná práva se vyjádřit k výstavbě a nějak ji ovlivnit,“ vysvětluje Pech. 

Nespokojení obyvatelé jsou rozhodnuti bránit svá práva u soudu. „Využiji všech soudních prostředků, které mně justice dovolí, ať to stojí, co to stojí. Doufám, že nejvyšší soudy, ke kterým spor dojde, nás budou akceptovat již jako živé bytosti,“ říká Michal Pech.