Souvisí s kauzou domu v blízkosti rotundy, který ji po přestavbě zastínil. Rozsah ochranného pásma už byl vymezen, začíná za mostem přes řeku Třebovku. Město Česká Třebová s jeho šíří nesouhlasí a proti územnímu rozhodnutí se odvolalo. A jak vyplynulo z jednání svolaného na radnici, nebude samo. Rozhodnutí lze napadnout do 22. listopadu, kdy končí lhůta.

„Město je jeden z účastníků, jako každý jeden občan z této zóny. Nemáme z hlediska zákona privilegované postavení, že by naše odvolání mělo větší váhu než odvolání toho člověka,“ připomněl možnosti města starosta Jaroslav Zedník.

Odvoláním se bude zabývat krajský úřad v Pardubicích. „Úřad nějak rozhodne a pak se k tomu postavíme,“ dodal starosta s tím, že město navrhlo tři varianty řešení, které by mohlo akceptovat. Pokud by připomínky nebyly brány v potaz, Zedník nechtěl předjímat, jak by město následně zareagovalo.