Zasloužili se o to všichni, kteří babičkám a dědům předvedli svůj kulturní program. Ať už to byly děti z místní mateřské školy, nebo dětský pěvecký sbor Orlička, a také několik úspěšných muzikantů zdokonalujících si své umění v ZUŠ v Žamberku. Klobouk dolů před nádherným vystoupením je třeba smeknout před vystupujícími i jejich učiteli, kteří s nimi program připravili.
Starostové obou obcí, jak bývá zvykem, bilancovali dosažené výsledky zlepšující život v našich podhorských obcích. Po skončení oficiální části všechny přítomné neobyčejně pobavilo vystoupení ochotníků z Petrovic u Dolní Čermné. Smích, až slzy tekly, zaplnil sál sokolovny. Vystoupení petrovických hostů bylo skutečně nevídané a je třeba za ně poděkovat. No, a aby se smíchem vysílení diváci netrápili hladem či žízní, postarali se organizátoři o bohaté občerstvení. Obsluhu tradičně s plnou noblesou zvládli starší žáci místní základní školy.
Závěr prodlouženého odpoledne patřil pak šikovné skupině místních hudebníků – country písničky zněly i v sále a lidovky při harmonice vyprovokovaly dokonce několik párů s ještě zdravýma nohama na parket. Před odchodem domů jsem si s uspokojením říkal : „Není tak špatné být už senior. Alespoň v Klášterci! "
Text a foto : Josef Kvičera