Vzhledem k tomu, že se letos v létě spojilo gymnázium se základní školou do jednoho subjektu, oslovilo gymnázium nejenom své studenty, ale také žáky a učitele základní školy, a požádalo je o případný příspěvek, aby mohlo být zaplaceno školné pro Aboubacara i na další rok. Žáci z prvního i druhého stupně dokázali, že jim není lhostejný osud dětí v Africe, a ke sbírce se přidali. V obou budovách základní školy bylo vybráno přes 3700 korun, na gymnáziu pak 2700 korun. Školné na jeden školní rok v Guineji činí 5250 korun – tuto částku vybraná suma převýšila, zbývající peníze byly poslány na účet, z něhož se hradí školní pomůcky, dětské knihy, hračky a zdravotní ošetření pro děti zařazené do adopčního programu.

(pá)