Nemůžeme souhlasit s řešením, že bude na všechny občany uvaleno zdražování ve smyslu naplnění státní pokladny a potažmo s tím i jiných kapes. Když vlaky jedoucí po trati a jsou dotovány krajem, ať staví anebo nestaví v přilehlých zastávkách a stanicích. Tyto zde projíždějící vlaky jsou ovšem nahrazovány autobusy, které nesvážejí, jako je tomu v jiných krajích, cestující k vlakům, ale kopírují jízdu vlaku. Nedá se říci nic jiného, než že se jedná o konkurenci. Ale to přece nemá s organizováním dopravní obslužnosti v kraji nic společného! Zastávky, jež byly vybudovány za nemalé částky, pak necháme zarůst travou a Evropskou unii požádáme o dotace na žlutou barvu, abychom mohli na poničené silnice namalovat autobusová stání bez přístřeší.
Nemůžeme souhlasit s názory, že jen autobusy dokáží vytvořit taktovou dopravu – vlaky to přece dokážou také!
Nemůžeme souhlasit, že je autobus až o 75 % levnější než vlak. I my jsme účastníky silničního provozu a víme tedy velice dobře, po jakých silnicích jezdíme. A koneckonců už dnes víme, kolik stojí v naší republice jeden kilometr dálnice, a to pochopitelně není do ceny jízdy autobusů započítáno. Kdežto SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) si tyto výdaje za opravy do cen za jízdu po kolejích účtuje a to pak také musí být do ceny jízdného pochopitelně započítáno. Jak je to tedy s tím ,,levnějším“ autobusem?!
Nemůžeme souhlasit ani s tím, že aktivity veškerých ekologických hnutí nejsou najednou vůbec slyšet. Vždyť o ekologii a životní prostředí se nám přece jedná v první řadě! Co se s těmito hnutími stalo? Jejich zástupci by dnes měli vystupovat a především v naší železnicí protkané zemičce důrazně prosazovat zachování železničního provozu. Že by i oni byli některými lobbisty přesvědčeni o opaku?!
Nemůžeme souhlasit s tím, že i přes náš vstup do Evropské unie, kdy jsme pomohli vytvořit Evropu bez hranic, jsme naši republiku rozporcovali na čtrnáct krajů, kde si prakticky každý, co se dopravní obslužnosti týká, dělá něco jiného. Kraje si organizují svůj vlastní systém a vůbec nikoho nezajímá, zda tyto systémy na sebe navazují s krajem sousedním anebo zda respektují POTŘEBU cestujících. Tato (POTŘEBA CESTUJÍCÍCH) je nyní ve skutečnosti úplně na posledním místě, jestli vůbec ještě na nějakém místě je…
Spokojenost cestujících by přitom měla být hlavní starostí takového zařízení, jako je KCOD (Krajské centrum osobní dopravy)!
Při stávajícím stavu naší ekonomiky nemůžeme souhlasit, aby bylo pro každý tento kraj zřízeno KCOD, které se nemůže podívat za hranice kraje, natož provádět logické návaznosti. Toto by v naší republice jistě dobře zastalo jedno centrum řízení dopravní obslužnosti v zemi.
Nemůžeme souhlasit, že v tuto chvíli vznikají skupiny vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, které právě díky takovémuto nesmyslnému zpracování dopravní obslužnosti musí firma propustit.
Nemůžeme souhlasit s tím, že jsou cestující nuceni používat silniční dopravu, jejíž bezpečnost je několikrát nižší než doprava železniční. Tato zde přitom byla po mnoho let a ruší ji jen lidé, kteří prostě jen „vlakům nefandí“ anebo na nich jenom neprofitují.
Nemůžeme souhlasit s tím, že jsou rušeny nebo utlumovány dokonce i zmodernizované úseky trati, kde se pro bezpečnost železničního provozu v posledních letech udělalo maximum (nová návěstidla, rádiové spojení, přejezdové zabezpečovací zařízení).
Mimo to, mnohé tyto lokálky jezdí obdivovat fandové z ciziny. Ale to příznivcům autobusové lobby zřejmě nic neříká, i když někteří z nich paradoxně mají své kořeny velice blízko kolejnic.
Pokud to takto půjde dál, může se stát také toto. V České Třebové na kolejích, necelý kilometr od sebe, jsou dvě firmy. Na straně jedné je rozvíjející se firma CZ Loko, jež je zaměřena z větší části na modernizaci, výrobu a opravy dieselelektrických lokomotiv. Vytváří nová pracovní místa pro takové odbornosti, jako jsou elektromechanici a svářeči se státní zkouškou.
Na straně druhé se nachází depo kolejových vozidel, které díky „optimalizaci“ nastolené organizátorem veřejné dopravy, společností Oredo, přichází o výkony. Tím ale zároveň vznikají skupiny zaměstnanců, kteří se pro České dráhy stávají nadbyteční a tato firma je musí propustit. Jsou to přitom také elektromechanici a zámečníci, kteří mají v těchto svých profesích nemalé a letité zkušenosti!
Pokud bude systém dopravní obslužnosti prováděn i nadále, tak jak byl zaveden již zmíněnou firmou Oredo, měli by se v prosperujícím CZ Loko již dnes pomalu, ale možná, že raději rychle, začít poohlížet po změně názvu, třeba na „CZ BUS“ a po změně výrobního programu. Tato firma šanci na takovou změnu ještě má.
Zato depo kolejových vozidel Česká Třebová podobnou možnost využít nemůže. I když, kdo ví? – Nakoupit autobusy, přeškolit strojvůdce, přejmenovat firmu atd. atd. To však, jak pevně doufám, už bude příběh někoho jiného.
S tímto vyjádřením souhlasí velká část členů naší základní organizace Federace strojvůdců Česká Třebová. Děkuji za Váš čas, které jste tomuto našemu zamyšlení věnovali.

za výbor základní organizace Jiří Říha, předseda ZO Česká Třebová

Související články:

Dlouholetá cestující: nové jízdní řády jsou paskvil

Naši čtenáři diskutují