Správa železnic původně počítala s náklady na projektovou dokumentaci v hodnotě 274,8 milionu korun. Vítězná firma tak nabídla částku o téměř 17 milionů nižší. „Půjde tak o vůbec největší ucelenou modernizaci železničního uzlu v historii naší organizace,“ řekl minulý rok generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. K samotné realizaci by mělo dojít v závěru roku 2023. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy potrvají práce 68 měsíců a rozděleny budou do 22 etap. Po celou dobu stavby by ale měl být zajištěn plynulý železniční provoz.

Psali jsme již:

Dalším významným cílem připravované stavby je snížení negativních vlivů železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu a také komfortu cestujících. Ti modernizací získají bezbariérový přístup na nástupiště. Podchod pod stanicí se prodlouží a nahradí tak dosluhující podchod, který slouží pro přístup do lokality za nádržím. Všechna nástupiště i výstupy z podchodu budou vybaveny novým zastřešením. Nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná nástupiště budou mít celkovou délku 2,7 km. Zmodernizuje se také více než 58 kilometrů kolejí, na kterých se upraví celkem 400 výhybek. Obnovou projde 30 mostů a 15 propustků. Celá železniční stanice bude zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Uzel Česká Třebová plní důležitou roli jak v osobní, tak i v nákladní železniční dopravě. Poslední zásadní rekonstrukcí přitom prošel v 50. letech minulého století. V současné době tudy vlaky projíždějí rychlostí maximálně 60 km/h. Právě díky modernizace se tak rychlost zvýší na 80 km/h. Tím se podaří dosáhnout podstatného snížení doby průjezdu vlaků celým uzlem.

Vizualizace železničního uzlu Česká TřebováVizualizace železničního uzlu Česká TřebováZdroj: Správa železnic

V rámci této investiční akce projdou přestavbou i navazující úseky do Třebovic v Čechách, Opatova a Dlouhé Třebové. Součástí prací na jmenovaných úsecích bude mimo jiné i rekonstrukce mostních objektů zajišťujících mimoúrovňové křížení kolejí z nákladové části stanice s traťovými kolejemi a další finančně náročné stavební úpravy.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 10,4 miliardy korun.