Na Nemošické stráni při jihovýchodním okraji Pardubic teď prožívají sluncem a teplem probuzení plazi své jarní námluvy. Na ploše přírodní památky porostlé listnáči a medvědím česnekem totiž žije až několik set zákonem chráněných užovek podplamatých. Pokud projíždíte stezkou pod Nemošickou strání na kole a nechcete užovkám jejich milostné hrátky překazit, dávejte pozor, abyste některého z plazů nepřejeli! Na přítomnost užovek tu pěší i cyklisty upozorňují žluté plakáty rozvěšené mezi stromy u cesty.

Švanci Zelí show v Pardubicích.
Survivor i fotbal: Švancara, Matějovský a spol pobavili Pardubice

„Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři,“ praví jedno ze známých českých rčení. Plazi se ovšem neřídí přesným datem v kalendáři a užovky podplamaté nejsou žádnou výjimkou. Proto se s nimi mohli naživo seznámit už účastníci poznávací vycházky uspořádané zkušenými přírodovědci ze Zeleného domu Chrudim, ČSOP Pardubice a společnosti Pestré Polabí.

Netypická a zajímavá

„Lokalita Nemošické stráně je pro tento druh netypická a proto velmi zajímavá. Právě teď jsou hadi nejzranitelnější, a proto zde pokaždé v dubnu vyvěšujeme spolu s ochranáři upozornění pro cyklisty, kteří by si jich nemuseli všimnout. V létě pak můžeme vidět užovky na řece mezi Drozdicemi a přírodním parkem Červeňák,“ popisuje výskyt zdejších užovek herpetoložka Věra Pešanová, která jednoho z hadů rovněž odchytila na ukázku. „Všichni jsme si tak mohli užovku podplamatou dobře prohlédnout,“ pochvaluje si Tibor Schwarz z chrudimské organizace ochránců přírody Zelený dům.

Přírodní památka Nemošická stráň se nachází na jihovýchodním okraji Pardubic mezi místními částmi Pardubičky a Drozdice. Lokalita je porostlá habry, jilmy, javory a duby, četný je i výskyt dalších dřevin a bylin. Druhově rozmanitá je rovněž ptačí populace Nemošické stráně. Jižní část přírodní památky obtéká řeka Chrudimka. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zdroj: Wikipedia

Užovka podplamatá patří spolu s užovkou obojkovou mezi vodní a rybožravé hady. Tomu ostatně odpovídá i její výskyt na Nemošické stráni, obtékané na jihozápadě řekou Chrudimkou. Lidé občas nepoznají, že plazem slídícím v porostu je právě užovka. „Tenhle had nemá za hlavou kresbu připomínající obojek, takže lidé si někdy domýšlejí, že jde o zmiji,“ vrací se Věra Pešanová k popisu odchyceného plaza. Užovky podplamaté zimují přímo ve svahu Nemošické stráně každým rokem, ale historicky je zde jejich větší výskyt doložen až v posledních desítkách let. ,,Zkoumala jsem zdejší populaci po dobu tří let v rámci své diplomové práce a zjistila jsem, že  teď tu žije možná až 700 jedinců,“ přidává Věra Pešanová až překvapivě vysoké číslo.

Novou dominantou Pardubické nemocnice, i když stále ještě v rozestavěném stavu, je pavilon centrálního urgentního příjmu.
Kolony u Pardubické nemocnice. Řidiči nezaparkují a nestíhají vyšetření

Přes přítomnost stovek hadů však ani pravidelní návštěvníci Nemošické stráně nemuseli žádnou užovku nikdy spatřit na vlastní oči. Tmavě zbarvený had s kůží maskovanou nenápadným vzorem je totiž plachý a v terénu dost nenápadný, takže jej lze snadno přehlédnout. „Chodím sem už desítky let, často i s manželem, a nikdy jsme tu žádnou užovku nezahlédli,“ potvrzuje Hana Demlová z Pardubic. „Pohled na ni by mi ale nevadil a věřím, že bych si ji se zmijí nespletla. Na zmiji jsem narazila v dětství při sběru malin. Docela jsem se tehdy polekala, když na mě ten jedovatý had zasyčel. Nic se ale tehdy nestalo, prostě jsem odešla pryč,“ vzpomíná Hana Demlová.

V pardubickém brownfiledu bývalé Tesly postaví společnost Linkcity, která v místě už buduje přes 200 bytů a 11 řadových domů, svůj pilotní projekt bytového domu celého ze dřeva.
V areálu Tesly vyroste bytovka ze dřeva. Architekti sází na materiál budoucnosti

To pardubický turista Martin Jičínský už zažil setkání právě s užovkou. „Nebylo to zrovna tady a vlastně ani nevím, jaký druh užovky to přesně byl. To si takhle v létě plavu na hladině rybníka a najednou vidím hada, jak plave ve vodě jen kousek ode mě. Zůstal jsem úplně v klidu a jen jsem ho pozoroval. Hadů se nebojím a nikdy bych žádnému neublížil,“ popisuje turista svůj zážitek. 

Užovka podplamatá

Užovka podplamatá je jedním ze dvou druhu vodních užovek, které se u nás v ČR vyskytují. Více běžná a všem dobře známá je užovka obojková, na rozdíl od ní ale podplamatá nemá za hlavou bílý “obojek”. Může mít na těle černé skvrny, a někdy ji tak lidé zaměňují se zmijí. Je to teplomilný rybožravý had, který má rád teplá a prosluněná údolí řek. Užovka podplamatá není na našem území plošně rozšířená, vyskytuje se ostrůvkovitě a je také zákonem chráněná. Mezi hlavní místa výskytu patří řeky Vltava, Berounka, Sázava, Ohře, Dyje, Svratka, Svitava a Odra. Zajímavý je ovšem výskyt na řece Chrudimce. Zdejší populace je od ostatních izolovaná a první záznamy z oblasti přírodní památky Nemošická stráň pocházejí až z 90. let minulého století. Ještě donedávna se nevědělo, jak je Nemošická populace velká a zda je životaschopná, vzhledem k chladnějším podmínkám zdejší lokality. Výsledky tříletého výzkumu poukazují na populaci o přibližné velikosti 500-700 jedinců. V létě můžeme vidět užovky na řece  mezi Drozdicemi až Červeňákem. Vajíčka zde kladou dospělí do tlející vegetace a kamenného obložení břehů v průběhu července. Každoročně se na konci léta líhnou nová mláďata, která se živí rybím potěrem na mělčinách. Zdroj: Věra Pešanová