Rehabilitační služby jsou postupně utlumovány, odchází vyléčení pacienti a noví se již nepřibírají. „Po jednáních s paní ředitelkou Jeřábkovou je zařízení schopné nyní vyčlenit 55 lůžek pro negativní pacienty v hlavní budově a 25 lůžek pro pozitivní pacienty v park pavilonu. Celkem se tedy v tuto chvíli jedná o 80 lůžek,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Volné kapacity ve zdravotnických zařízeních hledá krajský dispečink lůžkové péče. „Každý den sledujeme volné lůžkové kapacity v našich krajských zařízeních. V případě, že bude možné zajistit pro pacienta domácí péči, tak ta je samozřejmě prioritní. Následovat bude přemisťování podle možností a naplněnosti našich nemocnic akutní lůžkové péče. V případě, že budou naplněné, budeme aktivovat vyčleněné zařízení, kterým bude Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí,“ sdělila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Rehabilitační ústav má pro to vhodné dispozice. Nové kapacity pomohou, aby nedocházelo k obsazování lůžek pro dlouhodobě nemocné. „V léčebnách dlouhodobě nemocných se nacházejí křehcí pacienti, lidé v pokročilém věku a další rizikové skupiny osob. Hrozí jim zvýšené riziko nákazy při hospitalizaci pacientů covid pozitivních a je naší povinností je ochránit,“ řekla Matoušková.

Počet pacientů s koronavirem hospitalizovaných v Nemocnicích Pardubického kraje dál stoupá. „Aktuálně máme hospitalizováno 343 pacientů s covidem-19, 43 jich vyžaduje intenzivní péči a z toho pak 29 ventilační podporu. Jakákoli možnost přeložit pacienty, kteří již nevyžadují hospitalizační péči v rozsahu, v jakém je poskytována v nemocnici, je samozřejmě vítaná ve všech pěti našich zařízeních,“ řekla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

PŘEKLÁDKY PACIENTŮ

Kraje se musí připravit na situaci, kdy lůžka v nemocnicích budou potřebovat pacienti vyžadující vyšší stupeň péče. „ Pro tuto chvíli ještě není kapacita zcela naplněna, avšak lze očekávat, že s velkou pravděpodobností budeme muset přeložit pacienty, kteří již například nejsou pozitivní, ale z důvodu omezené hybnosti vyžadují specializovanou péči. Druhou skupinou jsou pak pacienti pozitivně testovaní, avšak s velmi mírným průběhem, kdy není nezbytná péče v nemocnici,“ uzavřel Netolický.