Jak jsme již uvedli dříve, s přeměnou příspěvkové organizace v akciovku souvisí rušení tří desítek pracovních míst, snížení počtu operačních sálů pro plánovanou operativu a uzavření části neurologického oddělení.

Výběrová řízení

„Péče zůstává zachována v celém rozsahu kromě zmíněných opatření. Na hodnocení transformace je samozřejmě brzo a nelze říci, že nebude žádný problém. Předpokladů pro to, aby dobře dopadla a byla finančně vyrovnanější, je hodně. Zatím pomalu nevíme, čí jsme. Věcí k řešení je strašné množství, jsme zahlceni administrativou,“ řekl včera ředitel Martin Procházka.

Stále ještě není uzavřeno jednání z pražským ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny, velmi důležité z hlediska zvýšení plateb za zdravotní péči. Pro budoucnost zařízení bude velmi významný také výsledek výběrových řízení na poskytování ambulantní péče, které vyhlásil Krajský úřad Pardubického kraje, a na poskytování lůžkové zdravotní péče, vyhlášené ministerstvem zdravotnictví. Uskutečnit by se měla koncem října nebo začátkem listopadu. Teprve po nich budou moci být uzavřeny řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování a úhradu zdravotní péče v našem regionu.