Vedení nemocnice pracuje na vytvoření co nejvýhodnějších podmínek před říjnovou přeměnou právní formy nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. „Řešíme administrativní záležitosti a v těchto dnech probíhají poměrně zásadní jednání se zdravotními pojišťovnami o zvýšení plateb za zdravotnické výkony. Doufám, že vše dobře dopadne,“ řekl včera Deníku Martin Procházka, ředitel ústecké nemocnice.

Ředitel přivítal i pomoc „nátlakové skupiny“ lékařů, která se ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a dalšími institucemi snaží přispět k lepší ekonomické situaci nemocnice. „Vnímám velice pozitivně, že ti, kteří tady pracují, zde pracovat nadále chtějí a dělají všechno pro to, aby nemocnici pomohli,“ konstatoval Martin Procházka.

Mezi opatření, která by měla zefektivnit provoz, bude v budoucnu patřit i poskytování některých nadstandardních pojišťovnami nehrazených služeb pro pacienty. O podrobnostech tohoto záměru i dalších opatřeních se ředitel prozatím nechce zmiňovat.

Primář dětského oddělení Luděk Ryba doufá, že změny nebudou mít negativní dopad na jeho pracoviště. „Ústecká nemocnice vyšla z analýzy všech zařízení v kraji velmi dobře a potvrzuje můj dojem, že je to nemocnice po všech stránkách slušná. Neumím si však představit, že by se dosavadní objem práce dal zvládat s menšími personálními nároky. Mrzí mě, že pojišťovna stále nedoceňuje, že jsme velmi solidní partner a poskytujeme velmi slušnou práci za velice nízké ceny. Proto je nemocnice dlouhodobě podfinancovaná. Riziko, že dojde k narušení péče, tady je, protože bez změny výše úhrad od pojišťovny hrozí určité ztráty. Jiné nemocnice dostávají za srovnatelnou péči výrazně více peněz,“ připomněl Luděk Ryba.