Až do 16. března se počty pacientů hospitalizovaných v Nemocnicích Pardubického kraje pohybovaly dost nad hranicí 500. Od druhé poloviny března ale nemocnice zaznamenávají postupný pokles počtu pacientů hospitalizovaných na standardních odděleních. "K dnešnímu dni je zde hospitalizováno 428 pacientů s koronavirem, z toho jich 65 vyžaduje intenzivní péči. Situace se tak v tuto chvíli začíná postupně stabilizovat. Je to dáno i tím, že na krajské úrovni klesá počet aktivních případů s covidem-19,“ komentoval aktuální situaci hejtman Martin Netolický. Ovšem ani přes relativně příznivý trend a prognózy se nedá hovořit o tom, že by situace byla stabilní.

V intenzivní péče stále platí, že jsou oddělení vysoce zatížena a může se stát, že lokálně dojde ke zhoršení situace. „Již delší dobu jsme nemuseli využít mezikrajskou výpomoc z kapacitních důvodů. V současnosti dochází k překladům z důvodů medicínských, protože naše nemocnice nedisponují zařízením ECMO. V posledních deseti dnech si naše nemocnice byly schopny pomoci vzájemně a k překladům v oblasti intenzivní péče docházelo jen na krajské úrovni,“ sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Podle něho lze očekávat jen pozvolný návrat k běžnému fungování nemocnic, které ještě dlouho a možná již nikdy nemusí být „normální“ ve smyslu „předcovidovém“.

Nemocnicím v Pardubickém kraji jsou stále připravena pomoci zařízení následné péče. „Sledujeme kapacity lůžkové péče v regionu, abychom vyhodnotili zatížení jednotlivých zařízení. Je možné pacienty doléčit v zařízeních následné péče a tím ulehčit covidovým jednotkám. Řešíme převozy do zařízení, která mají vyčleněné kapacity pro pozitivní pacienty nevyžadující intenzivní péči,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.