„V loňském roce byla zveřejněna koncepce dopravy v Pardubickém kraji do roku 2030. Z ní jsme se dozvěděli, že silnice II/358 z České Třebové a II/360 z Ústí nad Orlicí jsou sice vedeny jako dálniční přivaděče, ale dálnici jen kříží a končí v historickém centru Litomyšle,“ vysvětluje místostarosta Dalibor Zelený.

Hledají přímé napojení na dálnici

Podle místostarosty se dá očekávat, že nákladní automobily do 12 tun budou připojení využívat k průjezdu z České Třebové směrem na Prahu. „Proto jsme oslovili města Ústí nad Orlicí, Litomyšl, obce regionu Orlicko-Třebovsko i krajské instituce, abychom hledali řešení, jak obě silnice napojit u Litomyšle na D35 přímo,“ pokračuje Dalibor Zelený. Výsledkem aktivity třebovské radnice bylo jednání s představiteli Pardubického kraje.

Bylo dohodnuto, že připojení bude vyprojektováno tak, aby je bylo možné postavit spolu s dálnicí. „Určitě budeme podporovat, aby obě silnice zůstaly uzavřeny pro vozidla nad 12 tun, což je také ostatně požadavek obce Němčice, přes kterou tyto komunikace vedou,“ dodává místostarosta Zelený.

A v tom je právě kámen úrazu. Němčice, které až doposud vyjednávání kolem trasování dálnice svým konstruktivním přístupem nijak nekomplikovaly, s přímým napojením prostřednictvím silnic druhé třídy zásadně nesouhlasí.

Budeme se bránit, říká starosta Němčic

„Je pro nás nepřijatelné, v době, kdy lze předpokládat další nárůst, soustřeďovat dopravu do zastavěných částí obcí,“ říká starosta Němčic Josef Racek.

Starostovi se nelíbí ani dosavadní průběh jednání kolem přivaděčů. Vypadá to, že vedení obce i zastupitelům došla trpělivost. „Jsme připraveni podpořit každou konstruktivní myšlenku. To, že se o záležitostech kolem dálnice a jejích přivaděčů jedná bez naší účasti (o nás bez nás) a o jednáních se většinou dozvídáme ze sdělovacích prostředků, přispívá zákonitě k tomu, že se proti myšlence přivaděčů přes naši obec budeme bránit všemi zákonnými prostředky,“ upozorňuje starosta. Zastupitelé Němčic přijali v polovině března usnesení, ve kterém uvažované řešení jednoznačně odmítají.

Správa a údržba silnic (SÚS) Pardubického kraje mezitím připravuje modernizaci obou silnic druhé třídy. „Modernizace silnice II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová je zahrnuta ve finančním projektu přivaděče k D35. Úsek patří do části přivaděčů, které dopadová studie vytipovala jako ty, kde dojde v důsledku výstavby D35 k nárůstu intenzity dopravy,“ vysvětluje ředitel pardubické SÚS Miroslav Němec.

S těžkou nákladní dopravou se prý na modernizované silnici II/358 nepočítá. „Již nyní je zde dopravní omezení – zákaz vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 12 tun. S tímto omezením se počítá i nadále. Tomuto je podřízeno i stavebnětechnické řešení, které klade důraz na bezpečnost silničního provozu, dopady hluku a vibrací, polétavého prachu. V Litomyšli silnice vede kolem zámku, který je v ochraně světového kulturního dědictví, EU a ČR. I tomu se stavební řešení podřizuje,“ dodává ředitel Miroslav Němec.

V Němčicích ale slibům silničářů nevěří. „V případě že by byl záměr realizován a doprava by se vyhnula zámku v Litomyšli, nevěříme, že by zůstalo zachováno omezení nákladní dopravy už i z toho důvodu, že nová komunikace i obě silnice druhé třídy jsou předpisově navrženy k modernizaci tak, aby snesly i těžkou nákladní dopravu, teď omezenou,“ obává se starosta Josef Racek.

Nesouhlasí ani s tvrzením, že přímým napojením na dálnici nedojde k nárůstu dopravy v obci. „Právě naopak, jsme přesvědčení, že by došlo ke zvýšení dopravy právě z důvodu jednoduššího napojení jak od České Třebové a Ústí nad Orlicí, tak i od Litomyšle,“ říká starosta. A připomíná obdobnou zkušenost s chybnými předpoklady při projednávání projektu logistického terminálu Metrans v České Třebové.

SÚS zpracovává vyhledávací studii

Modernizace silnice II/358 má začít letos. V první a druhé etapě zahrne napojení v České Třebové na silnici I/14 a v Litomyšli na I/35. Oprava vozovky mezi oběma městy je naplánovaná na příští rok. Pro budoucí napojení silnice II/358 na dálnici D35 mimo město Litomyšl zpracovává SÚS vyhledávací studii. Hotová by měla být koncem srpna. „Vyhledávací studie se s ohledem na různý stupeň předprojekční a projekční přípravy s přivaděčem II/358 věcně a časově nepotká,“ dodává Miroslav Němec.