Multiagro vyrábí civilní střelivo a obchoduje se zbraněmi a municí. K těmto účelům má v bývalém zemědělském areálu zkolaudovány tři objekty. Pět skladů ale firma pro uložení zbraní a munice zkolaudováno nemá, využívat se smí jen pro zemědělské účely. Stavební úřad vloni při kontrole zjistil, že ve čtyřech jsou neoprávněně skladovány zbraně a střelivo. Úřad v Holicích proto nařídil vyklizení skladů, což potvrdil i soud. Dalším krokům však zabránily námitky pro podjatost.

Ministerstvo pro místní rozvoj kraji opakovaně napsalo, že dokud nezačne exekuční řízení, je předčasné o námitce z podjatosti rozhodovat. „Vyzveme stavební úřad v Holicích, aby uskutečnil kontrolu, zda je závadné uskladnění materiálu odstraněno. Na základě toho bude případně zahájeno exekuční řízení," uvedl Votřel.

Majitel firmy řekl, že s výjimkou jednoho skladu jsou již všechny objekty zkolaudované ke skladování munice. Úředníci z Holic se k věci nechtěli vyjádřit, aby nezavdali Rudolfovi důvod k námitce z podjatosti.

Policie po kontrolách od loňského února ze Slatiny odvezla osm nákladních aut zbrojního materiálu a nedávno majitele obvinila z nedovoleného ozbrojování, protože část materiálu prý získal nelegálně.