„Návrh rozpočtu byl dokončen koncem loňského roku. Jeho příprava musela zohlednit výrazný pokles daňových příjmů, které oproti rozpočtu 2020 očekáváme nižší téměř o 36 milionů korun. Stáli jsme před rozhodnutím, zda pozastavit rozvoj města a snížit výdaje do obnovy městského majetku, anebo zda rozpočet sestavit jako proinvestiční a úspory ve výdajích najít zejména v provozu. Zvolili jsme cestu investiční a na realizaci stavebních zakázek je v rozpočtu schváleno více než 140 milionů korun,“ uvedl starosta Petr Hájek. Zhruba stomilionový schodek mezi očekávanými výdaji a příjmy bude kryt přebytkem loňského roku a dlouhodobým investičním úvěrem. Největší investicí bude dokončení novostavby domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly, vyžádá si víc než 46 milionů korun. Dům dětí zahájí provoz v nových prostorách v září.

Ústí bude letos investovat i do opravy místních komunikací nebo výstavby nového parkoviště na Štěpnici, které poskytne padesát parkovacích míst. Těch je na největším ústeckém sídlišti málo. „Rozpočet zahrnuje i dotační podporu v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a školství. Finanční objemy zůstávají ve stejné výši jako loni. Navíc byl nově schválen grantový program do oblasti životního prostředí. Částka 400 tisíc korun bude rozdělena mezi žadatele, kteří budou realizovat na svém objektu zelenou střechu či fasádu, anebo se rozhodnou zadržovat dešťovou vodu instalací podzemní nádrže,“ dodal Petr Hájek. Touto cestou se vydalo i město, nový dům dětí a mládeže má zelenou střechu a také retenční nádrž pro zadržování dešťovky. Ústí nad Orlicí už tradičně podpoří částkou 200 tisíc korun nadační fond S námi je tu lépe, který pomáhá Orlickoústecké nemocnici s nákupem nových přístrojů.