Klání vyhlašované Autorizovanou obalovou společností Eko-Kom a Pardubickým krajem ukazuje, jak se v jednotlivých sídlech regionu třídí odpad. V roce 2019 to nejlépe zvládla vesnička se 180 obyvateli, příliš ale nezaostávaly ani ostatní obce. Čenkovický starosta Josef Dostálek přičítá úspěch mimo jiné zvýšenému množství sběrných nádob v obci. A také osvětě. „Dáváme lidem informace, kde najdou nádoby na tříděný odpad, a stále je také k třídění přesvědčujeme,“ konstatoval Josef Dostálek.

V Čenkovicích dělají osvětu i mezi dětmi. „Dvakrát do roka také děláme i s dětmi procházku celou vesnicí, sbíráme odpad, a to i po rekreantech, třídíme ho a vysvětlujeme, proč třídit. Také to nejmladší generaci učíme v rámci dětských dnů, měli i přednášku s horskou službou a záchrannou službou, při které jsme rozebírali i právě třídění odpadů,“ poznamenal starosta Čenkovic. Soutěž je rozdělena do tří kategorií, a to na nejmenší obce do tří set obyvatel, střední obce do dvou tisíc obyvatel a města nad dva tisíce obyvatel. Pořadí určuje množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2019. „Pro většinu obcí je dobré umístění v soutěži prestižní a vidíme, že efektivnímu třídění odpadů věnují nemalé úsilí,“ řekl k soutěži regionální manažer Eko-Kom Stanislav Dokoupil. Podle něj je pro obce motivující nejenom titul či trofej v podobě stylové popelnice z perníku, ale také finanční bonus v řádech desítek tisíc korun. Ten samosprávy většinou investují zpět do zkvalitnění systému třídění odpadů na svém území. Vyhlašovatelé soutěže ale oceňují také obec, která se v třídění odpadů v meziročním srovnání nejvíce zlepšila. V roce 2019 se největší postup pořadím povedl obci Líšnice z podhůří Orlických hor, která se v rámci soutěže stala Skokanem roku. (jan, tz)

VÝSLEDKY

Obce do 300 obyvatel

1. obec Čenkovice

2. obec Neratov

3. obec Žlebské Chvalovice

OBCE DO 2 000 OBYVATEL

1. město Seč

2. obec Čeperka

3. obec Slepotice

OBCE NAD 2 000 OBYVATEL

1. město Moravská Třebová

2. obec Opatovice nad Labem

3. město Polička

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

obec Čenkovice

SKOKAN ROKU

obec Líšnice

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN

obce do 2 000 obyvatel

obec Sobětuchy

obce od 2 001 obyvatel

město Hlinsko

skokan roku

obec Sobětuchy

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ASEKOL

obce do 2 000 obyvatel

obec Moravany

obce do 5 000 obyvatel

město Jablonné nad Orlicí

obce nad 5 000 obyvatel

město Ústí nad Orlicí

speciální odměna

obec Svídnice