Učně čekal test a praktická část.

„V té byly pro soutěžící připraveny úkoly z oblasti lisování uhlíkové oceli, opracování mědi a plastů i montáž zařizovacích předmětů,“ informoval vedoucí učitel odborného výcviku Jindřich Horyna. Hodnotili se jednotlivci i družstva, první místo získala Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk a druhé místo putovalo do SOU plynárenské Pardubice.

Mezi jednotlivci si prvenství vydobyl Dominik Hašek ze Žamberka, který se tak nominoval na republikové finále, druhý byl jeho spolužák Roman Vrtný. Současně byl škole potvrzen statut Krajského centra Cechu topenářů a instalatérů pro oblast vzdělávání v Pardubickém kraji pro obor instalatér.