V pátém ročníku soutěže pro podnikatelské subjekty Firma roku a Živnostník roku získala společnost Isolit-Bravo titul Odpovědná firma roku Pardubického kraje 2010 a umístila se třetí v soutěži Vodafone Firma roku Pardubického kraje. Isolit-Bravo zaměstnává kolem pěti set lidí. Své produkty dodává automobilovému průmyslu, veřejnosti je společnost více známá jako výrobce českých domácích elektrospotřebičů. Pořadatele zaujalo, v jaké míře se firma věnuje charitě. Založila a sponzoruje Nadační fond nadaných, organizátory soutěže byl kladně hodnocen i rozsah benefitů nabízených zaměstnancům.

Ředitele společnosti Kvido Štěpánka samozřejmě zisk dalšího ocenění těší. Deníku řekl: „Velmi si jej vážíme. Přiznám se, že i já mám občas chvíle pochybností. Někdy se vám zdá, že o onu odpovědnost dnes ani nikdo nestojí, že moderní svět je založen na razanci břitkých manažerů, na spoustě měkkých peněz, rychlých nepodložených výdělcích, na dluzích, zanechávaných dětem. Pak přijde ocenění jako toto a cítíte povzbuzení a vzpruhu. Není to zbytečné!“

Chystají se v nadačním fondu nějaké změny, nebo bude podporovat talentované a handicapované ve stejném měřítku i v příštím roce?

Odpovím příkladem ze svého dětství. Jako malý kluk jsem nějakou dobu nemohl pochopit svět: „Když je někdo nemocný, říkal jsem si, měl by dostávat nemocenskou podstatně vyšší, než je jeho normální výplata. Důvod je přece zřejmý: osud ho postihl nemocí, a tak by mu to měla společnost aspoň trochu vynahradit!“ Teprve časem jsem vzal zdráhavě na vědomí, že svět, a v tomhle byla komunistická společnost stejná jako kapitalistická, se na to dívá jinak. Takže teď se Nadační fondem nadaných vracím tak trochu ke svému dětskému smýšlení, handicapovaní jsou velmi zkrácení osudem, protože jim něco chybí. My jim nedokážeme zdraví vrátit, ale aspoň jakési mikrominimum jim finančním příspěvkem vykompenzujeme. Takže v tomto směru nepřipravujeme žádné změny.

Na webových stránkách firmy upoutá pozornost tabulka se stále se načítajícím veřejným dluhem České republiky a přepočtem na jednoho obyvatele. Lidé o dluzích neradi slyší, má tato připomínka apelovat na odpovědnost nás všech?
Veškeré rozdělování, jakkoli šlechetnými pohnutkami může být vedeno, může dlouhodobě rozdělovat jenom to, co k rozdělení je. Dnešní společnost klamu a přetvářky, bohužel, rozděluje také to, co není, a tak vznikají státní dluhy. Je bytostnou povinností každého, kdo si zachoval poslední špetku zdravého rozumu, proti tomu protestovat a bouřit se. Odmítám jakési dělení na pravici a levici, kde levice je údajně sociálně cítící a pravice údajně asociální. Největším asociálem je ten populista, který rozděluje lidem to, co ve skutečnosti není. Tak jim a jejich dětem připravuje neskutečně hořkou budoucnost. Zatímco on sám se na vlně populismu sveze, vydělá, napakuje a je takzvaně za vodou. Prohlédněme a odmítněme takové zdánlivé sociálně cítící, ve skutečnosti však asociály nejhrubšího zrna!