Projekt spočívá v pořízení a následném zapůjčování kelímků na městské akce, kde budou vydávány společně s nápojem za vratnou zálohu 50 korun. Tímto způsobem bude možné na akcích s podporou města zamezit vzniku odpadu z jednorázových plastových kelímků.

Kelímky jsou dostupné ve třech variacích s rozdílným motivem na přední straně a znakem města na straně druhé.

„Když se bavím se spolužáky z různých částí republiky, tak zjišťuji, že naše město znají pouze jako železniční uzel, kterým projížděli, nebo zde v lepším případě přestupovali. Vím však dobře, že Česká Třebová nejsou pouze vlaky, ale může nabídnou i spoustu jiných zážitků. To byla myšlenka, kterou jsem chtěla při tvorbě návrhu potisku kelímků vyjádřit,“ uvedla autorka všech tří grafických variant kelímků Denisa Váňová, studentka Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.