Bude v Chocni městská policie?

Tentokrát byla předmětem diskuze i otázka bezpečnosti a možné výpomoci vysokomýtských městských strážníků v Chocni, čemuž se starosta František Jiraský nebrání: „Naše městská policie by mohla v Chocni začít působit na základě veřejnosprávní smlouvy. Nyní je tedy na zastupitelích Chocně, aby si ujasnili, jak si spolupráci představují." Podobně na základě smlouvy operují vysokomýtští strážníci v Běstovicích, kde jsou obcí pověřeni měřením rychlosti.

Variant rozsahu působnosti městské policie v Chocni se podle Františka Jiraského nabízí hned několik. V úvahu tak připadá, že by Vysoké Mýto pro strážníky působící v katastru Chocně zřídilo ve městě odloučené pracoviště. Podle starosty Ladislava Valtra bude zastupitelstvo jednat i o možnosti zřídit v zájmu posílení bezpečnosti ve městě vlastní městskou policii. „Touto problematikou a rozhodováním o dalším směrování v této oblasti se zastupitelstvo města bude teprve zabývat. V této fázi se tedy jedná o přípravu maxima podkladů a zvážení argumentů pro i proti," říká starosta.

Zvažují členství 
v mikroregionu

Podnět do rozpravy však nepřinesli jen choceňští radní, hostitelé je oslovili s nabídkou, aby zvážili možnost přidružení města k Mikroregionu Vysokomýtsko. „Nabízíme Chocni možnost zapojení do činností Mikroregionu Vysokomýtsko, protože si myslíme, že jeho smyslem je zastupovat celou oblast obce s rozšířenou působností, kterou Vysoké Mýto je. Členstvím Chocně by stoupl význam mikroregionu a společné projekty by se díky tomu daly řešit systémově," myslí si František Jiraský. Součástí Mikroregionu Vysokomýtsko je nyní 27 obcí, z celkového počtu 40.

Podle starosty Chocně Ladislava Valtra bude nakonec na zastupitelstvu, jak se k návrhu postaví: „Konkrétní podmínky a nároky tohoto případného kroku si budeme muset ještě vzájemně upřesnit s tím, že ve výsledku však bude opět rozhodující názor celého zastupitelstva města Chocně, tedy nejen rady."

Pravidelných setkání se zástupci sousedního Vysokého Mýta, které mají již více než dvacetiletou tradici, si Ladislav Valtr osobně velmi cení, stejně tak jako dobrých vztahů s dalšími obcemi. „Choceň se snaží více spolupracovat i s dalšími městy a obcemi. Od spolupráce očekáváme příležitosti vzájemné podpory a rozvoje, od výměny lokálních zkušeností a dobré praxe při řešení obvykle všude velmi podobných situací, až po sdružování se do společných projektů přesahujících jednotlivé katastry. Ať už se jedná o rozvoj cyklostezek či společných prezentací zajímavostí našeho regionu," uzavírá.