Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba!V každé domácnosti v ČR se nachází desítky použitých baterií, které by měly být recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Množství vytříděných baterií v ČR stále roste – loni to bylo rekordních 1 243 tun. Celkem tak v recyklačním systému skončilo 35 % baterií dodaných na trh. Pardubický kraj se na těchto číslech podílel 2,7 %. V přepočtu na obyvatele každý z Pardubického kraje vytřídil 66 gramů baterií, to jsou 2,6 AA tužkové baterie. To dělá asi polovinu celorepublikového průměru 4,7 baterie. „V kraji je nejvyšší koncentrace sběrných míst v republice – na jedno místo připadá pouhých 400 obyvatel. Navíc se nám zde velmi dobře osvědčila spolupráce se školami, které jsou jedny z nejaktivnějších v zemi. Pomáhá k tomu i velký zájem o projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, jehož jsme partnerem," vysvětluje Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat, která statistiky sleduje. Ta navíc pro lepší orientaci na odkazu mapa.ecobat.cz letos připravila interaktivní mapu sběrných míst, ve které stačí zadat lokalitu a zobrazí sběrná místa v okolí.

Pilní školáci

Na sběru se podílejí i žáci základních a mateřských škol. „Loni se zapojilo přes 1 500 škol po celé republice. Děti vysbíraly neuvěřitelných 141 tun, asi 11 procent veškerého sběru," chválí Petr Kratochvíl. Školy v Pardubickém kraji vytřídily téměř 10,7 tuny a na pomyslném žebříčku se s 31,4% podílem na sběru v kraji postavily na první místo nejaktivnějších škol. Tou nejvíce aktivní byla ZŠ Habrmanova v České Třebové, která v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět za loňský rok sesbírala 745 kilogramů použitých baterií.

Kraj: PardubickýKg: 33 947
Změna oproti 2014: -19,0 %
Podíl kraje na ČR: 2,73 %
Školy kg: 10 675
Podíl škol v kraji: 31,4 %  

(tz)