Součástí projektu je také rekonstrukce a nové vybavení učeben chemie a fyziky, vybudování nové venkovní učebny přírodovědy a také výtahu, který umožní bezbariérovou dostupnost v celé budově školy. Po dokončení náročné rekonstrukce podkrovních prostor se žáci a jejich pedagogové dočkají čtyř zcela nových učeben, sociálního zařízení, WC pro imobilní a dvou kabinetů. Učebny a kabinety budou vybaveny novým nábytkem a novou technikou pro moderní výuku odborných předmětů a cizích jazyků splňující požadavky 21. století. V učebně polytechniky se jedná zejména o 3D tiskárny, LED tiskárnu, Robotics -Beginner a Robotics Txt Com.set, digitální zrcadlovku a další.

V jazykových učebnách budou k dispozici interaktivní tabule, notebooky se sluchátky a mikrofony a díky ITC technice budou moci žáci lépe realizovat například e – twinningové projekty, v rámci Erasmus projektů se zlepší komunikace s partnerskými třídami, mohou probíhat videokonference, soutěže i žáci mohou vypracovávat online úkoly. V zadní části dvora školy vznikne nová venkovní učebna přírodovědy. Její součástí budou informační panely, hlediště a pódium s promítací plochou či mobilní osázené květináče. Vše bude doplněno o lavičky, stojany na kola, osvětlení a mnoho dalšího. Nejen na praktické pokusy, ale i na moderní vybavení se mohou připravit žáci v nové učebně chemie a fyziky.

V rámci investice vznikne i nový bezbariérový přístup, který zajistí výtah ve dvorním traktu budovy školy. Součástí celého projektu bylo také zajištění konektivity školy. Nové servery přinesou silnější a kvalitnější pokrytí Wi-Fi v celém areálu školy. „Stavební práce ve škole se po půlroční pauze spojené s administrací přerušení projektu opět naplno rozeběhly, což je skvělé. Stavební firma usilovně pracuje především na stavbě tělesa výtahu a dokončovacích pracích na střeše budovy. Současně probíhají i práce na podkrovních učebnách. Paralelně se stavebními pracemi probíhají i aktualizace vybavení učeben pomůckami a informačními technologiemi. Největší část prací nás čeká o prázdninách a v podzimních měsících. Vše by mělo být dokončeno do prosince tohoto roku,“ říká Milan Valúšek, ředitel Základní školy Smetanova.

Rekonstrukce školy bude částečně financována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního systému ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj. Cílem projektu je vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění bezbariérovosti a rozšíření možností pro naplňování klíčových kompetencí IROP přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizím jazyce a práce s digitální technikou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.