Související članky vpravo…

V Ústí nad Orlicí v těchto dnech kulminuje debata ohledně projektu s pracovním názvem Kociánka. Jedná se o řešení veřejných prostor kolem ulice Smetanovy, zejména prostranství před novou ZUŠ, starým kulturákem a SZŠ, jeho přeměnu ve společensko-oddychovou zónu a současné řešení dopravního provizoria před Hernychovou vilou přeložením části ulice Smetanova nad ZUŠ. Na realizaci projektu, který Město prosazuje, se podařilo získat finanční podporu z fondů EU ve výši 37 mil. Kč, z městských zdrojů by mělo jít 25 mil. Kč.

Je jistě potěšující a chvályhodné, že město chce zvelebovat veřejná prostranství formou parkové úpravy. Zvláště když se přitom snaží čerpat z finančních zdrojů EU. Svědčí to jak o snaze efektivně nakládat s vlastními penězi, tak o tendenci klást na projekty vysoká měřítka kvality. Je však škoda, že ve chvíli, kdy je na takový projekt schválena dotace z fondů EU, ještě stále není vyjasněna podpora projektu v samotném místě jeho realizace. Navíc tím, jak se čas na rozhodnutí o realizaci a čerpání evropských peněz krátí, debata mezi oběma stranami se vyhrocuje…

Základní otázkou v tuto chvíli zůstává, zda využít dotace a stavět (což ovšem znamená investovat 25 mil. Kč z městské kasy), nebo nestavět a šetřit peníze na investice pro jiné (důležitější) projekty?

Obě strany se přitom svůj postoj snaží opírat o jisté relevantní argumenty. Je jistě pravda, že nerealizovat projekt nyní (alespoň nějak) a vzdát se tak dotace od EU je nešťastné vzhledem k případným budoucím žádostem o peníze z fondů EU. Na druhé straně je také pravda, že jednoznačnou prioritou je teď pro město odkup pozemků areálu Perly 01, které jsou obrovskou výzvou pro rozvoj centra města. Pro představu jde o plochu asi osmkrát větší, než je Mírové náměstí ležící v centru města, a její využití. Ve srovnání s tímto je předložený projekt Kociánka druhořadý, ale přitom finančně dost náročný.
Pochopitelně je nasnadě se ptát, co dělali ústečtí zastupitelé a radní doteď, proč nechali situaci takto vyhrotit? Proč Město neprezentovalo projekt Kociánka v souladu s územním plánem od začátku, proč jej omezovalo jen na parkovou úpravu při zachování stávajícího dopravního provizoria, čímž de facto popíralo smysl zamýšlené pěší zóny? A hlavně proč byl projekt načasován tak nešťastně, že se dostává do kolize s projektem Perla (vždyť o možnosti koupit zmíněný areál Perly se hovoří déle než rok)? Proč v této situaci zvolilo výrazně dražší z předložených architektonických návrhů, který se navíc zdá být velice kontroverzní (především po technické stránce)?

Jsou to otázky, které kromě toho, že mohou u leckoho vyvolávat znepokojení, minimálně vypovídají o určité nekoncepčnosti práce našich zástupců. A to je alarmující zvlášť v situaci, kdy se před městem otevírá jedinečná příležitost pro rozvoj svého centra. Lze si jen přát, aby při rozhodování i následné realizaci tohoto rozvoje šla kvantita ruku v ruce s kvalitou, aby naše město bylo skutečně krásné… Vždyť těch vad na kráse Ústí je už tak dost z minulosti (viz betonový vřed na podměstí v podobě Hečmandy či zadušená ulice dříve propojující obojí Hamry). V případě, že město samo nebude mít kvalitní dlouhodobou koncepci svého rozvoje, může to dopadnout třeba jako v našem krajském městě. Na Pardubice „zívala“ podobná výzva v centru města po desetiletí a odpovědí na ni je nakonec onen velký šedý nákupní multiplex připomínající letištní hangár.

Přejme tedy našim městským zástupcům při jejich rozhodování správný úsudek beroucí co největší ohled na dlouhodobou prosperitu Ústí nad Orlicí.

JAN BLAŠKO