Na přípravě projektu, jenž město přijde na 160 milionů, pracuje radnice řadu měsíců. Aktuálně se podle starosty dokončuje projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Přestavba měla původně začít už letos na jaře.

„Poté, co z nejrůznějších důvodů zkrachovalo několik projektů soukromých poliklinik, rozhodlo zastupitelstvo před třemi lety o rekonstrukci stávající budovy s tím, že investorem bude město,“ připomněl starosta Radim Vetchý.

Opozice, kterou v nově zvoleném zastupitelstvu tvoří čtveřice stran a sdružení, nedávno přišla s vlastním návrhem. V zastupitelstvu však neprošel, polikliniku město opraví podle původního plánu.

„Poliklinika je pro Lanškroun zásadní stavbou na několik desítek let dopředu. Bude sloužit nejen obyvatelům města, ale i celému spádovému okolí, asi 22 tisícům obyvatel,“ upozornil Jindřich Marek (Demokratické fórum). K záměru připraveném radnicí mají opoziční zastupitelé řadu výhrad. „Velmi omezující je požadavek, aby poliklinika byla postavena na stávajícím místě formou etapové výstavby za provozu. S touto formou výstavby není ztotožněna ani většina lékařů,“ přiblížil Jindřich Marek.

Poliklinika vs. politika

Zastupitelé Demokratického fóra, ODS, Společně pro Lanškroun a KDU-ČSL proto vyžádali svolání mimořádného zasedání. Uskutečnilo se minulý čtvrtek.

Podle starosty Radima Vetchého přišlo Demokratické fórum s konkurenčním návrhem a kritikou dva a čtvrt roku známé studie až těsně před volbami. „Na čtvrtečním jednání několikrát zaznělo, že alternativní návrh je jen jakousi skicou, kterou by bylo potřeba dále rozpracovat,“ řekl starosta a zpochybnil také čísla a částky, s nimiž opozice přišla: „Reklamní leták Demokratického fóra má pouze navodit dojem, jak 'výhodná' je alternativní varianta. Tvrzení o cenové výhodnosti je pouze hrou na emoce a je velice snadno vyvratitelné.“

Starosta Radim Vetchý spatřuje v kritice rozpracovaného projektu, na kterém panovala v zastupitelstvu široká shoda, snahu o účelovou politizaci.

Podle Jiřího Kráčmara (KDU-ČSL) by v případě tak důležité investiční akce, jakou je rekonstrukce polikliniky, měla radnice hledat co nejširší konsenzus. Jeho stanovisko starosta nechápe, zastupitel podle něj předvedl dokonalý obrat.

„Ještě v roce 2015 pro stávající městský projekt hlasoval, výslovně ho podporovali lidovci i ve svém volebním programu. Nyní se stal jedním z největších bojovníků za alternativní projekt Demokratického fóra,“ podivil se Radim Vetchý.

Podle Jiřího Kráčmara se ale na lidovecké podpoře výstavby polikliniky v centru města nic nemění. „Podpořil jsem návrh, který vytvářel podmínky k odbornému porovnání oboru projektů a nalezení nejlepšího řešení pro všechny,“ reagoval Jiří Kráčmar s tím, že nový návrh se setkal s podporou části veřejnosti i lékařů.

„Odmítáme se vrátit na začátek a čekat další rok či dva na tvorbu alternativního projektu, který je navržen v rozporu s územním plánem a nedisponuje jediným stanoviskem dotčených orgánů, od hasičů až po památkáře,“ hájil původní návrh Radim Vetchý. Za tím opozičním zase stál Jindřich Marek: „Pokusili jsme se ukázat, že existuje i jiná varianta řešení, která by dokonce mohla být finančně méně náročná. Logickým krokem bylo předložit návrh zastupitelům a požádat, aby i tuto variantu zvážili. Náš požadavek, aby obě varianty byly odborně posouzeny a následně bylo vybráno nejvhodnější řešení, považujeme za oprávněný. Je mi líto, že koalicí přijat nebyl.“

Koalice vs. opozice

Mezi koalicí a opozicí to jiskří i kvůli místu konání mimořádného jednání. To se nesešlo na zámku, jak je zvykem, ale v zasedací místnosti úřadu. „Občané stáli namačkáni kolem stěn a doslova dýchali zastupitelům za krk. Neochota přesunout jednání do vhodnější jednací místnosti na mě působila jako záměr,“ vyjádřil rozčarování Zdeněk Koutník (Společně pro Lanškroun).

Na sociálních sítích se dokonce objevily fotografie zámku se zhasnutými okny, které byly pořízeny v době zasedání zastupitelstva. „Snímky dokazují, že vhodnější prostory k dispozici byly. Nabízí se otázka, zda cílem nebylo omezení práva občanů účastnit se zasedání v souladu se zákonem o obcích,“ naznačila opozice.