„Takové, které byly či jsou pro naše město v uplynulých 100 letech významné,“ vysvětluje na webu města Martina Balážová s tím, že ocenění může být uděleno také in memoriam. Zastupitelé tak vyzvali občany, aby sami navrhli osobnosti, které si cenu zaslouží, ať už z oblasti vědy, sportu, kultury nebo třeba podnikání.

Návrh může kdokoli podat třeba dnes, nejzazší termín je však 31. srpna. Návrhy se odevzdávají v Informačním centru na náměstí či prostřednictvím e-mailu podatelna@jablonneno.cz.