Naučná stezka lesem s dřevěnými sochami zvířat a informačními tabulemi láká rodiny s dětmi i ty, kteří sem dorazí na unikátní Výhlednu zapsanou v roce 2009 v České knize rekordů.

Jak ale současně starosta připomněl, návštěvníci musí dbát pokynů a označených cest, od hřbitova až na Výhlednu je přehledně značená a před hřbitovem je nutné jít vpravo podle značení.