Jak zaznělo na tiskové konferenci ústecké radnice, agentura Moody´s Investors Service snížila rating Ústí nad Orlicí z Aa1.cz na Aa2.cz, což vypovídá o zhoršení finančního profilu města v posledních dvou letech. Tato hodnocení úvěrové spolehlivosti jsou městům přidělována na základě podrobného prověření jejich hospodaření, finanční strategie a situace. „Čistý přímý a nepřímý dluh města Ústí nad Orlicí se v roce 2010 pravděpodobně zvýšil na vysokou úroveň padesát procent provozních příjmů, což je výrazné navýšení ve srovnání se sedmadvaceti procenty v roce 2009 a třemi procenty provozních příjmů v roce 2005,“ hovoří řečí čísel hlavní analytik agentury Miroslav Kňažko. Na konci loňského roku se zadlužení města vyšplhalo na 128 milionů korun.
Ústí nad Orlicí není zatíženo jen úvěrem za klidovou zónu Kociánka a odkoupení areálu Perly, ale z minulých let také splácí sport hotel, rekonstrukci krytého bazénu nebo Hernychovy vily. Rating také zahrnuje očekávaný nárůst nepřímého dluhu města v důsledku poskytnutí garancí za městskou společnost Tepvos, která se chystá rekonstruovat kanalizaci a ČOV.
Jak uvedl starosta Petr Hájek, sdružení, za které byl zvolen, už před volbami avizovalo své obavy, že se město Ústí při financování svých záměrů začíná dotýkat téměř samého dna městské pokladny. „Po příchodu na radnici jsme si nechali vypracovat prvotní analýzu. Vedoucí finančního odboru mi potvrdil, že je potřeba se nad rozpočtem komplexně zamyslet, provozní výdaje města minimálně stabilizovat, ne-li v nich hledat úspory a nepouštět se do žádných velkých investičních akcí, protože v současné době na ně město nemá,“ konstatoval Petr Hájek.
Doba střídmosti nastala. Rozpočet, který bude schvalovat zastupitelstvo, byl proto sestaven jako přebytkový. Počítá s příjmy ve výši zhruba 252,5 milionu korun, výdaji ve výši 246,4 milionu. „To znamená že přebytek hospodaření je 6,1 milionu korun,“ dodal starosta.
Na scénáři letošních celoměstských slavností Ústí v pohybu se pracuje. Obvyklý termín od 6. do 12. června bude zachován, ale už teď je jisté, že úsporná opatření se dot〜knou programu a pravděpodobně i délky akce. Ve hře je více variant. „Nejpravděpodobnější je, že se Město v pohybu zkrátí na šest dní. Město už také nebude mít na tolik bonbonků,“ řekl s nadsázkou o profi umělcích, kteří vystupovali na náměstí každý večer, Petr Hájek.
Více jasno, jak bude redukován program letošních slavností, bude zhruba za čtrnáct dní. Dá se očekávat, že na úsporná opatření budou místní i přespolní reagovat různě. S eliminací profesionálních umělců nebude mít žádný problém Roman Novák: „Profi umělci, kteří se tady vyskytovali nahusto v poslední době, stejně až na pár výjimek nestáli za nic, tak mě to zase tak nedojímá. Já si na náměstí stejně chodím jen pokecat.“